Uutiset

Kalvolan ja Lammin jätevedet puhdistetaan tulevaisuudessa Paroisilla

Juuri valmistunut Hämeenlinnan seudun vesihuoltosuunnitelma suosittaa Kalvolan ja Lammin jätevedenpuhdistamoista luopumista ja kummankin alueen jätevesien johtamista Hämeenlinnan Paroisten puhdistamolle.

Samassa yhteydessä Kalvolasta Hämeenlinnaan toteutettaisiin yhdysvesijohto. Uusia vedenottamoita on mahdollista rakentaa Hauhon Ruskeamullanharjulle, Hattulan Tenholaan sekä Janakkalan Tanttalaan ja Uhkoilaan.

Janakkalassa Tervakosken ja Leppäkosken jätevedet johdetaan tulevaisuudessa Turengin jätevedenpuhdistamolle. Samalla rakennetaan myös yhdysvesijohdot.

Suunnitelman tavoitteena on nostaa vesihuollon toimintavarmuutta Hämeenlinnan seudulla. Tarkoituksena on seuraavan varmistaa häiriötön vedenjakelu koko alueella myös siinä tapauksessa, että esimerkiksi Hämeenlinnan päävedenottamo olisi esimerkiksi saastumisen vuoksi pois käytöstä. Toimintavarmuuden lisäämiseksi tulevaisuudessa yhdistetään myös Hämeenlinnan ja Janakkalan vesijohtoverkostot.

Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa pääosin vuoteen 2020 mennessä. Hankkeiden investointikustannukset ovat yhteensä noin 31 miljoonaa euroa.

Ramboll Finland Oy:n laatimasta suunnitelmasta on vastannut projektiryhmä, jossa ovat edustettuina Hämeen liitto, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Janakkalan Vesi ja Hämeen ympäristökeskus sekä Kehittämiskeskus Oy Häme ja Seutukeskus Oy Häme. (HäSa)

Päivän lehti

22.10.2020

Fingerpori

comic