Uutiset

Kankaantaan koulua ei saa lakkauttaa

Hämeenlinnan opetustoimen kouluverkkoselvityksessä tavoitteeksi asetettu yliopiston säilyttäminen Hämeenlinnassa on tärkeä asia, mutta ekaluokkalaisia ei sille tavoitteelle saa uhrata.

Kouluverkkoselvityksen mukaan Kankaantaan koulun perusparannukseen varatut rahat halutaan käyttää Keskuskoulun remonttiin. Perusteluissa mainitaan, että yläkoululaisten kulkemista Lukiokadun yli pidetään ongelmallisena koska oppilaiden tilat sijaitsevat kolmessa eri rakennuksessa.

Me pidämme mahdottomana ajatuksena sitä, että Kankaantaan ekaluokkalaiset taivaltaisivat Myllymäkeen tai Normaalikoululle itseään korkeampien lumipenkkojen katveessa pimeinä talviaamuina.

Museovirasto jakaa vuosittain entistämisavustusta, joka on tarkoitettu valtakunnallisesti merkittävien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistäviin korjaustöihin.

Satayksitoista vuotta vanha toimiva koulu on taatusti kulttuurihistoriallisesti arvokas. Onko mahdollisuus museoviraston antamaan tukeen selvitetty? Kankaantaan koulua ei saa lakkauttaa!

kankaantakalaiset

Petri ja Tarja Keskinen

koululaiset

Aapo ja Niilo

esikoululainen

Onni