Uutiset

Kankaantaan koulurakennusten suojelu

Kankaantaan koulu on lakkautusuhan alla. Koulun 112-vuotias päärakennus, on Hämeenlinnan vanhin ja koko maakunnan viidenneksi vanhin alkuperäisen käyttötarkoituksensa säilyttänyt kansakoulutalo.

Hämeen Liiton (2003) julkaisun mukaan Kankaantaan koulurakennukset määritellään kulttuurihistoriallisesti kuuluvaksi maakunnallisesti arvokkaiden rakennuskohteiden joukkoon.

Arkkitehtuuriltaan Kankaantaan koulurakennukset (rv. 1894, 1924, 1937) ovat harvinaisen hyvin säilyttäneet alkuperäisen ilmeensä – jopa valtakunnallisesti tarkasteltuna. Koulun lakkautuksenkin perusteluna käytettynä ´huonokuntoisuutta´ tulisi arvioida tosiasioiden valossa.

Koulurakennuksia koskeva kuntoarvio (Hämeenlinnan kaupunki) ja kuntotutkimus (HAMK) laadittiin v. 2003. Näiden asiakirjojen sekä omien havaintojeni perusteella voin todeta, että koulutalojen huonokuntoisuus ei ole kovin dramaattista laatua, vaikka julkisivujen ja sisätilojen rapistuneista maalipinnoista voi sellaisen käsityksen helposti saada.

Kankaantaan koulun peruskorjaushanke on ollut vireillä vuodesta 1971 lähtien. 35 vuoden odotuksen ansiosta koulu on säästynyt 70-80 -lukujen uudistamisradikalismin peruuttamattomilta toimenpiteiltä – hitaudesta seuraa siis joskus hyvääkin. Harkinta-aika on kuitenkin nyt tullut tiensä päähän.

Rakennusta varten vuonna 2004 laaditut suunnitelmat (Hämeenlinnan kaupunki) lähestyvät vanhaa rakennusta hallitusti ja sen alkuperäisiä rakennusosia kunnioittaen.

Suunnitelman tavoitteena on luoda entistä toimivampi fyysinen oppimisympäristö ja palauttaa koulun ulkonäkö entiseen loistoonsa. Nämä toimenpiteet on mahdollista toteuttaa jo laaditun kohtuullisen kustannusarvion puitteissa. Tutkitusti terveet ja kuivat rakennusosat, vuosisatainen kestävä rakentamistapa ja oivallinen pohjaratkaisu tukevat korjauksen mielekkyyttä.

Kankaantaan koulurakennusten säilyttäminen koulukäytössä olisi ´koulukaupungiltamme´ merkittävä kulttuuriteko, jota osattaisiin laajemmaltikin arvostaa. Mikäli peruskorjauksesta kuitenkin luovutaan ja koulua esitetään lakkautettavaksi, on koulutontin rakennusten suojelu asemakaavalla ehdottomasti tutkittava.

Taina Anttila,

arkkitehti SAFA

Hämeenlinna

Päivän lehti

9.4.2020