Uutiset

Kannabiksen käyttö ei ole riskitöntä

Nuorten keskuudessa on yleistynyt perustelu, että kannabis on vähemmän haitallista kuin alkoholi. Oulun yliopiston psykiatrian ja päihdelääketieteen työelämäprofessorin Solja Niemelän mukaan väite ei pidä paikkaansa.

Kun puhutaan säännöllisestä käyttämisestä eli nuori käyttää kannabista kerran viikossa tai jopa päivittäin, siihen liittyy Niemelän mukaan vakavia riskejä.

– Pitempiaikaisesta käytöstä voi olla seurauksena pysyviä muistivaurioita. Se taas vaikuttaa oppimiseen ja oppimistuloksiin. Se syrjäyttää nuorta, kun ei pystykään pärjäämään koulussa, Niemelä sanoo.

– Satunnaisesta ja yksittäisistä kannabiksen käyttökerroista vanhempien ei kannata hyppiä seinille ja panikoitua. Suhteellisuudentaju kannattaa säilyttää.

Niemelä on myös ylilääkärinä Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueella. Psykiatrialla kannabiksen yleistyminen näkyy aiempaa enemmän.

– Noin joka kolmannella ensimmäistä kertaa psykoosin takia sairaalaan joutuneista on taustalla kannabiksen käyttöä. Vielä 10–15 vuotta sitten ensimmäisen kerran psykoosipotilaista ehkä yksi kymmenestä oli käyttänyt kannabista.

Kannabiksen säännöllisellä käytöllä ja psykoosiin sairastumisella on siis kiistaton yhteys. Niemelä sanoo, että tutkimusten mukaan esimerkiksi amfetamiinin tai alkoholin suurkulutuksella ei ole yhtä merkittävää yhteyttä psykoosiin. Riski sairastua psykoosiin on etenkin nuorilla, joilla on suvussa vakavia mielenterveyden häiriöitä.

Niemelän mielestä kannabiksen käyttö kannattaa ottaa nuoren kanssa puheeksi siinä kuin humalajuominenkin. Se on muiden joukossa yksi päihde, jonka nuori kohtaa kylillä kulkiessaan.

Oppilaitoksissa ja terveydenhuollossakin on hyvä tunnustaa, että kannabis on tullut nuorten arkeen jäädäkseen.

Nuoret, joilla on tavallista suurempi riski alkaa käyttää kannabista säännöllisesti, pitäisi tunnistaa terveydenhuollossa nykyistä herkemmin.

Niemelä ei missään nimessä ulkoistaisi kannabiksesta puhumista vain terveydenhuoltohenkilökunnan tai koulun tehtäväksi.Vanhempi voi kysyä, mitä nuori itse kannabiksen käytöstä ajattelee tai tunteeko hän jonkun, joka käyttää.

– Oleellista on puhua neutraalisti. Jäkättäminen ja moralisointi harvoin auttavat, silloin vanhempi sulkee itsensä keskustelun ulkopuolelle.

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic