Uutiset

Kannattaisiko sittenkin äänestää

Kun arvioidaan sitä, onko vaaleissa äänestämisestä mitään hyötyä, vastaus riippuu siitä mitä äänioikeutettu äänestämiseltä odottaa.

Jos jokainen luulee äänestävänsä omien etujensa edustajaa europarlamenttiin, niin ei varmasti kannata äänestää. Hän on käsittänyt äänestysoikeutensa yhtä väärin, kuin kapteenin mielestä hänen sotilaansa ”Tuntemattomassa” , kun jäivät makaamaan paikoilleen, kun piti käskyn mukaisesti edetä.

Ei kansan vaaleilla valituissa elimissä ajeta minun etuani, vaan meidän suomalaisten yhteisiä etuja.

Puolueiden kilpailu äänestäjistä on jakanut kansan kohderyhmiin, joiden etujen ajajaksi ne ovat ilmoittautuneet vaalien alla lupailemalla henkilökohtaisia etuja, mitä eivät pysty rahan puutteessa kuitenkaan täyttämään. Se on sitä kuuluisaa ”pelin politiikkaa”, minkä ainoa tarkoitus on tulla suurimmaksi puolueeksi ja päästä valtarakenteisiin kiinni.

Taiston tiimellyksessä on haudattu se tosiasia, että eduskunnassa ja europarlamentissa on ajettava koko kansakunnan yhteistä etua, jos halutaan pysyvää etua meille kaikille. Esimerkkinä olkoot eläkeläiset. Köyhä yhteiskunta ei voi maksaa korkeita eläkkeitä, vaikka kaikki edustajat ajaisivat eläkeläisten etuja.

Ensisijaisesti työllisyyden ja tuotannon kilpailukyvyn ylläpitäminen luo uutta vaurautta, jonka tasapuolinen jakaminen sitten vasta on mahdollista. Vähästä ei paljon voi antaa, vaikka kuka olisi määräämässä.

Tästä näkökulmasta äänestämisen tarpeellisuutta arvosteltaessa huomaamme äänestämisen tarpeelliseksi. Huomio kannattaa kiinnittää niihin asioihin, jotka ovat kaikkien edun mukaisia ja johtavat valtiontalouden säästöihin ja ihmisten työteliäisyyden ja ahkeruuden palkitsemiseen paremman elintason muodossa. Sitähän kaikki loppujen lopuksi tavoittelevat, mutta liian usein toisten väestöryhmien kustannuksella.

Yrjö O. Rautavirta

Hauho

Mainos