Uutiset

Kännykän säteily ei kuumenna korvia

Säteilyturvakeskuksen tutkija Tim Toivo varmistaa, että tutkittavaksi valitun matkapuhelimen akussa on riittävästi virtaa. Sitten hän kiinnittää puhelimen laitteeseen, joka mittaa, miten paljon täydellä teholla toimivasta puhelimesta lähtee radiotaajuista säteilyä.

Säteilyturvakeskuksen ionisoimattoman säteilyn laboratorio tekee pistokoeluontoisesti matkapuhelinten markkinavalvontaa. Pian kymmenen vuotta jatkuneessa valvonnassa ei ole saatu kiinni kännyköitä, joiden sähkömagneettinen säteily ylittäisi sille asetetut raja-arvot.

-Valmistajat testaavat ja huolehtivat siitä, etteivät markkinoille tuotavat laitteet ylitä raja-arvoja. Jos arvot ylittyisivät, olisi se valmistajalle melkoinen imagotappio, sanoo Tim Toivo.

Hänen mukaansa puhelin säilyttää ikääntyessäänkin radiotaajuukselliset ominaisuutensa. Laitteen säteilyarvot eivät siten muutu puhelimen vanhetessa.

Myös satunnaisesti valittu nokialainen läpäisee testin kirkkaasti. Sen SAR-arvo jää noin puoleen valmistajan ilmoittamasta maksimiarvosta ja neljännekseen matkapuhelinten ominaisabsorptionopeuden raja-arvosta.

Tutkija Tim Toivo tosin kiirehtii muistuttamaan, ettei yhdellä puhelimen asennolla ja yhdellä taajuudella tehtyä pikamittausta voi täysin verrata standardien mukaiseen arvoon. Raja-arvo on asetettu siten, ettei matkapuhelin saa lämmittää ihmisen päässä olevia kudoksia 0,3 astetta enempää.


Pienikin välimatka vähentää altistusta

Elinympäristössämme on nykyisin monia radioaaltoja hyödyntäviä laitteita, joiden mahdolliset terveysvaikutukset johtuvat radioaaltojen energian imeytymisestä ihmisen kehoon ja energian aiheuttamasta lämpötilan noususta kudoksissa. Tämä säteily ei ole radioaktiivista.

Käyttöohjeiden mukaan käytettyinä mikroaaltouunien, vauvojen itkuhälyttimien, sykemittareiden ja tietokoneiden langattoman verkon tukiasemien aiheuttama säteilyaltistus on vähäistä.

Suurin altistus syntyy laitteista, joita pidetään kiinni kehossa. Matkapuhelimen aiheuttama säteily kohdistuu joko siihen puhuvan ihmisen päähän tai taskun kohdalla olevaan kehon osaan, jos puhelinta säilytetään taskussa.

-Jos matkapuhelimien aiheuttama säteily huolestuttaa, kannattaa käyttää handsfree-laitetta, sillä jo muutaman kymmenen sentin etäisyys laitteesta vähentää altistusta merkittävästi, neuvoo Säteilyturvakeskuksen erikoistutkija Tommi Toivonen.

Toivonen itse näyttää luottavan tutkimustuloksiin, sillä hänen käytössään handsfree-laite on vain satunnaisesti.

Hän myös muistuttaa, ettei handsfreen käytöstä ole sanottavaa hyötyä, jos langan päässä olevaa puhelinta pidetään kuitenkin taskussa. Handsfreen kautta puhuttaessa puhelin kannattaisikin pitää pöydällä tai esimerkiksi autossa kiinteässä telineessä.


Huono kenttä lisää tehoa ja säteilyä

Tutkijoiden mukaan nykyisin markkinoilla olevat puhelimet käyttävät normaalisti vain murto-osan maksimitehostaan ja siten myös niiden säteilyaltistus on vähäistä.

-Tavallista suurempaa tehoa matkapuhelin joutuu käyttämään huonossa kentässä tai jos siihen puhutaan esimerkiksi liikkeellä olevassa autossa tai junassa, Tommi Toivonen huomauttaa.

Sama pätee myös matkapuhelimen käyttöön tiedonsiirrossa.

Tämänhetkisen tiedon valossa ei ole näyttöä siitä, että kännyköiden aiheuttamalla säteilyllä olisi terveysvaikutuksia. Esimerkiksi matkapuhelinten käytön ja aivokasvaimien välillä ei ole löydetty yhteyttä.

Koska matkapuhelinten käytöstä ei kuitenkaan voi vielä olla pitkäaikaista, kymmenien vuosien seurantaa, täyttä varmuutta asiasta ei ole.

Säteilyturvakeskus onkin antanut suosituksen siitä, että lasten matkapuhelinten käyttöä on hyvä rajoittaa.

Tutkijoiden mukaan suositus on lähinnä varovaisuutta. Sitä annettaessa on huomioitu, että lasten kehittyvä elimistö on aikuisten elimistöä herkempi. Lisäksi tämän päivän lapset altistuvat elinikänsä aikana matkapuhelinten radioaalloille huomattavasti pidempään kuin aikuisena matkapuhelimen käytön aloittaneet vanhempansa.

Osa ihmisistä on myös huolestunut matkapuhelinten tukiasemista. Tutkijat pitävät huolta kuitenkin aiheettomana.

-Jos tukiasemamasto näkyy ikkunasta, ei tarvitse olla huolissaan. Korkealle mastoon nostetusta tukiasemasta saatu altistus on vähintään tuhansia kertoja pienempää kuin matkapuhelimesta saatu, Tommi Toivonen luettelee.

Hän kuitenkin muistuttaa, että sivullisen kannata mennä kiipeilemään aivan liki esimerkiksi kerrostalon katolle asennettua tukiasemaa. (HäSa)