Uutiset

Kansalaisaloite uhanalaisten lajien metsästämisen kieltämisestä etenee eduskuntaan

Kuvassa oleva tukkasotka kuuluu uhanalaisiin lajeihin. Kuva: Erkki Laine/HäSa
Kuvassa oleva tukkasotka kuuluu uhanalaisiin lajeihin. Kuva: Erkki Laine/HäSa

Kansalaisaloite uhanalaisten lajien metsästämisen kieltämisestä on kerännyt vaaditut 50  000 kannatusilmoitusta. Aloite etenee täten eduskunnan käsiteltäväksi.

Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että metsästyslakiin lisättäisiin uhanalaisten lajien suojelun tehostamiseksi kirjaus, jonka mukaan Suomessa, Euroopassa tai maailmanlaajuisesti uhanalainen laji säädetään valtioneuvoston asetuksella aina rauhoitetuksi, jollei lajia ole muutoin lailla rauhoitettu.

–  Kansalaisaloitteen tarkoitus ei ole syyllistää metsästäjiä. Uhanalaisten lajien metsästäminen on nykyisen lainsäädännön puitteissa laillista. Tarkoituksena ei ole myöskään estää metsästystä, vaan muutoksella pyritään suuntaamaan metsästyspaine elinvoimaisiin lajeihin ja mahdollistamaan uhanalaisten riistalajien kantojen elpyminen, aloitteen perusteluissa sanotaan.

Kansalaisaloitteen vastuuhenkilöinä on muun muassa koomikko Iikka Kivi. Aloitetta ovat tukeneet muun muassa BirdLife Suomi ja WWF  Suomi.

Riista- ja rauhoittamattomiin lajeihin kuuluu Suomessa 17 uhanalaiseksi luokiteltua eläinlajia. Uhanalaisia riistalajeja ovat muun muassa metsähanhi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, tukka- ja punasotka, haahka, nokikana, riekko ja pyy. Lisäksi uhanalaisista lajeista merilokki ja harmaalokki ovat meillä rauhoittamattomia.

Menot