Uutiset

"Kansallinen kaupunkipuisto voisi jatkua kohti Ahvenistoa"

Lauantaina Hämeenlinnassa Viisaritalolla järjestetyssä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa puhuneen ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flanderin mukaan kaupunki voisi hyvin jatkaa kansallista kaupunkipuistoa pitkin ranta-alueita Vanajan kirkolle, Hattelmalan harjulle ja siitä Ahvenistolle saakka.

Hämeenlinnassa voitaisiin vaalia ja kehittää kulttuuri- ja luonnonperintöjä. Jo nyt alue käy viherrakentamisen vuoropuhelua ja laajentuneenakin säilyisi kompaktissa paketissa.

Osana kansallisen kaupunkipuiston reittiä Flander näkee lisäksi Kantolan alueen ja vertaa sitä Kirjurinluotoon. Laajentamisoptioon hän laskee lisäksi kauppatorin ja sen viereisen maaherran residenssin sisäpihan puistoineen.

Monimuotoisuuden säilyttämisessä tärkeimpiä työvälineitä ovat kaavoitus ja maankäyttösuunnitelmat.

-Päättäjät päättävät minkälaisessa kaupungissa huomisen hämeenlinnalaiset elävät.

Flander lupautuu tarvittaessa Hämeenlinnaan valtuuston ”iltakouluun” perustelemaan kantaansa kaupunkipuiston laajentamisesta Ahveniston suuntaan.

Luontoarvot kunniassa

Ahveniston osana kansallista kaupunkipuistoa näkee ympäristöasiantuntija Hilkka Heinonen, joka lähestyy asiaa Naturan näkökulmasta. Hän säilyttäisi Ahveniston alueen kaupunkilaisten vapaassa käytössä.

Heinonen varoittelee kehittämissuunnitelmista: Ne tahtovat usein tarkoittaa tehokasta rakentamista – lenkkipolkujen muuttamista rahaksi.

-On mietittävä huolella mitä toimintoja Ahveniston alueelle rakennetaan, jos se liitetään kansallisen kaupunkipuiston vyöhykkeeseen. Ahvenistolla ydinasioita ovat pohjavesialue ja upeat harjut.

Autoilla tapahtuvan toiminnan hän pitäisi etäämmällä. Melunsa takia eivät Heinosen mielestä alueelle sovi nykyisetkään moottorirata ja ampumarata. Melu ja hiljaisuus rinnakkain ovat vaikea yhtälö.

EU-raha kiinnostaa

Maankäyttösuunnitelmia osaksi yhteisiä eurooppalaista päätöksentekoa pitää tärkeänä Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen. Hän muistuttaa viherverkostoista, niiden yhä tärkeämmästä merkityksestä ilmastonmuutosten keskellä.

Pietikäinen toi keskusteluun mielenkiintoisen ehdotuksen EU-komission viherinfrastruktuurihankkeesta. Komissiolla on uudella rahoituskaudella tarjota Life-rahaa hyville viherhankkeille.

-Hämeenlinna voisi saada tästä rahaa ja osoittaa mitä hyvää viherrakentamisella ja perinnekasvien suojelulla saadaan aikaan. Samalla parannetaan ihmisten elinympäristöä ja torjutaan ilmastonmuutosta.

Isosta hankkeesta innostuivat tilaisuudessa mukana olleet valtuutetut ja lupautuivat viemään hanketta eteenpäin. Paikalla ollut ympäristötarkastaja Heli Jutila olisi valmis ulottamaan kansallisen kaupunkipuiston aina Lammin Evolle saakka.

Pietikäinen uskoo, että kansallinen kaupunkipuisto viherkaavahankkeineen saisi näkyvyyttä vähintään Euroopan tasolla. Jo nyt Hämeenlinna poikkeuksellisena alueena on kaupunkipuistoineen malliesimerkki koko maailmassa.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Viisaritalolla järjestivät yhdessä Ahveniston ystävät, Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys ja Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri. (HäSa)

Päivän lehti

1.12.2020

Fingerpori

comic