Uutiset

Kansanedustajan kannabiksen käyttö saattaa estää pääsyn tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi

Hallintovaliokunta ei pidä ongelmana sitä, että suojelupoliisi laatii turvallisuusselvityksen ehdotetuista valvojistaan. Selvityksen tilaajana voisi olla tietosuojavaltuutettu eikä puhemies.
Hallintovaliokunnan puheenjohtaja Juho Eerola uskoo, että tiedusteluvalvontavaliokuntaan eivät edes pyri sellaiset kansanedustajat, joiden taustoissa on jotain epäilyttävää. Kuva: Mauri Ratilainen/Arkisto

Kannabiksen käyttö on yksi asia, joka saattaa estää kansanedustajan valinnan eduskuntaan perustettavaan uuteen tiedusteluvalvontavaliokuntaan.

Tarkoituksena on, että suojelupoliisi laatii tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi ja varajäseniksi ehdotetuista kansanedustajista laajan turvallisuusselvityksen. Sitä varten suojelupoliisi myös haastattelee henkilön.

Hallintovaliokunnan mukaan turvallisuusselvityksessä ilmoitettavia asioita on esimerkiksi haastattelussa kerrottu säännöllinen kannabiksen käyttö viihdetarkoituksessa.

Muita turvallisuusselvityksessä ilmoitettavia asioita ovat esimerkiksi yli kahden vuoden ehdollinen vankeusrangaistus huumausainerikoksesta sekä huomattavan suuret ulosottovelat. Maininta tulee myös, jos poliisi on ottanut kansanedustajan toistuvasti kiinni tilanteissa, joissa henkilö on ollut kykenemätön huolehtimaan itsestään.

Myös esimerkiksi perättömästä lausunnosta viranomaistoiminnassa ja törkeästä petoksesta saatu seitsemän kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus tietää mainintaa turvallisuusselvitykseen.

Laajaa turvallisuusselvitystä varten suojelupoliisi käy läpi erilaisia rekistereitä. Lisäksi selvitetään henkilön taloudellinen tilanne, perhe- ja sukulaissuhteet sekä ulkomaan sidonnaisuudet. Myös henkilön läheisistä voidaan tehdä perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Vaikka suojelupoliisi laatii turvallisuusselvitykset, se ei kuitenkaan anna arviota kansanedustajan sopivuudesta tiedustelutoimintaa valvovan eduskunnan valiokunnan jäseneksi.

Päätöksen soveltuvuudesta tekee aina turvallisuusselvityksen tilaaja, joka puhemiesneuvoston esityksen mukaan olisi eduskunnan puhemies.

Selvitykset omista valvojista

Julkisuudessa on herättänyt epäilyjä se, että suojelupoliisi laatii turvallisuusselvitykset omista valvojistaan. Tiedusteluvalvontavaliokunta valvoo suojelupoliisin tiedustelutoimintaa.

Hallintovaliokunnan mukaan turvallisuusselvityksen tekemisellä ei voi olla mitenkään kysymys siitä, että suojelupoliisi omista lähtökohdistaan vaikuttaisi valiokunnan valintaan. Valiokunnan keskiviikkona antama lausunto asiasta oli yksimielinen.

– Valiokunta kuuli hyvin perusteellisesti asiantuntijoita, ja lausunto voitiin antaa turvallisin mielin, sanoo hallintovaliokunnan puheenjohtaja Juho Eerola (ps.).

Hallintovaliokunta ehdottaa kuitenkin yhtenä vaihtoehtona sitä, että kansanedustajan turvallisuusselvityksen tilaisi eduskunnan puhemiehen sijasta tietosuojavaltuutettu.

– Hän voisi olla kaikkein eniten puolueeton, Eerola perustelee.

Hallintovaliokunnan mielestä menettelyssä on tärkeää välttää kansanedustajan perusteeton leimaaminen.

– Vaikka puhemies edustaa eduskuntainstituutiota, hänet voidaan nähdä myös poliittisena toimijana. Riippuu puhemiehen tehtävästä, miten hän tehtävänsä tässä suhteessa hoitaa, hallintovaliokunta huomauttaa.

Puhemiehellä ei ole oikeutta ilmaista turvallisuusselvityksen tietoja ulkopuolisille, mutta hän voi keskustella siitä ehdolla olevan kanssa. Selvityksen kohteella on muutenkin oikeus saada selvityksestä tieto.

Hienotunteisuus tarpeen

Hallintovaliokunta ei kannata vaihtoehtoa, jossa eduskuntaryhmän puheenjohtaja voisi pyytää turvallisuusselvitystä ehdolla olevasta ryhmän jäsenestä. Ongelmatonta ei olisi sekään, jos ehdolla oleva voisi itse ennalta pyytää suojelupoliisilta olennaisia taustatietoja itsestään.

Miten tietosuojavaltuutettu sitten ilmoittaisi kansanedustajalle, että turvallisuusselvityksessä on ilmennyt jotain epäilyttävää?

– Varmaan hyvin hienotunteisesti. Uskon, että jokainen kansanedustajaksi valittava itse tietää omat taustansa eikä silloin edes pyri tiedusteluvalvontavaliokuntaan, Juho Eerola sanoo.

Tiedusteluvalvontavaliokunta huolehtii tiedustelun parlamentaarisesta valvonnasta. Se edellyttää eduskunnan työjärjestyksen muuttamista, mistä hallintovaliokunta antoi keskiviikkona lausunnon perustuslakivaliokunnalle.

Tiedusteluvalvontavaliokunnalle esitetään laajaa tiedonsaantioikeutta tiedustelutoiminnasta. Valvontaa varten esitetään perustettavaksi myös uusi viranomainen, tiedusteluvaltuutettu.

Menot