fbpx
Uutiset

Kansankynttilöiden pätevyys huipussaan

 

Opetuspalveluiden palvelujohtaja Mika Mäkelä kuvailee tämänhetkistä tilannetta erinomaiseksi. Kaupunkien välisessä vertailussa epäpäteviä opettajia oli vuonna 2011 vain 0,2 prosenttia kaupungin opettajista. Luku on huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa epäpätevien opettajien määrä on useita prosentteja.
 
– Yksi keskeisin syy on Hämeenlinnan hyvä sijainti. Tänne kulkee paljon opettajia muun muassa Tampereelta, Mäkelä kertoo.
 
Myös pitkä perinne opettajakoulutuksen kaupunkina on osasyy pieneen prosenttiin.
 
Hämeenlinnaan asettuneita opiskelijoita ja vastavalmistuneita on ollut helppo rekrytoida kaupungin kouluihin. Alueellisia eroja tai eroa ala- ja yläkoulujen välillä ei ole.
 
Hämeenlinnassa jokainen koulu valitsee itse henkilökuntansa. Hakemuksista seulotaan kelpoisimmat hakijat ja haastattelussa testataan hakijoiden soveltuvuus haettuun tehtävään. Mäkelän mukaan yhtä virkaa kohden on normaalisti 40–70 hakijaa. 
 
Joitakin vuosia sitten kouluihin oli hankalampi saada erityisopettajia. Tilanne oli jopa niin päin, että opettajat saivat valita työpaikkansa. Nyt tilanne on parantunut, ja yhtä erityisopettajan paikkaa saattaa parin hakijan sijasta hakea 10. Myös luokanopettajien ja tietyt aineenopettajan paikat ovat suosittuja.
 
– Kyllä sen melkein arvaa, kun historian ja yhteiskuntaopin opettajan virka aukeaa, niin hakijoita on valtavasti.
 
Opettajankoulutuslaitoksen muutto Tampereelle tuskin vaikuttaa merkittävästi lähivuosina tilanteeseen. Mäkelä myöntää, että opettajankoulutuslaitoksesta on ollut hyötyä. Eniten oppilaitoksen muutto tulee näkymään määräaikaisten paikkojen täyttämisessä.
 
Opettajaopiskelijoita on ollut helppo rekrytoida muun muassa lyhyisiin sijaisuuksiin.
 
Nyt kehitteillä on kouluille tarkoitettu sijaispankki yhteistyössä Seuturekryn kanssa. Palvelun kehittäminen aloitettiin juurikin opettajankoulutuslaitoksen lähtöä silmälläpitäen.
 
– Rehtoreilla on mahdollisuus hakea pankista sopiva sijainen nopeasti, Mäkelä kertoo. 
 
Pankki olisi tarkoitettu pääasiassa lyhyiden sijaisuuksien täyttämiseen. Myös sijaispankista löytyvien opettajasijaisten pätevyys tarkistetaan.
 
Huutavaa pulaa pätevistä opettajista ei ole lähitulevaisuudessa näköpiirissä. Suurin eläköityminen opettajakunnassa on jo tapahtunut, ja kaupungin yli 500 opettajasta vain murto-osa on enää suurien ikäluokkien edustajia.
 
Pohdintaa aiheuttaa kuitenkin hallituksen uudistama tuntijako, jonka on määrä astua voimaan vuonna 2016. Oppiaineiden välille on tulossa muutoksia, ja esimerkiksi ruotsin kielen opetusta suunnitellaan alkavaksi jo 6. luokalla. Kaupungin on siis valmistauduttava siihen, että ruotsia opetetaankin jo alakoulussa.
 
– Uuteen tuntijakoon valmistautuminen täytyy aloittaa jo nyt. Kerralla muutosta ei voi toteuttaa. Se on tehtävä porrastetusti niin, että uuden tuntijaon mukaiset opinnot saadaan jouhevasti käyntiin vuonna 2016, Mäkelä kertoo.
 

Menot