Julkaistu: 20.03.2017 20:41
-
Päivitetty: 21.03.2017 15:33

Pyöräilyn edistäminen alkaa Turuntiestä

  • Suunnittelija Ismo Hannula on ollut valmistelemassa Pyöräilyn edistämisohjelmaa Hämeenlinnassa. Takana näkyvälle Hallituskadulle on kaavailtu pyörätietä, mutta toteutuminen on kiinni kaupungin budjetista. KUVA: Esko Tuovinen
    Suunnittelija Ismo Hannula on ollut valmistelemassa Pyöräilyn edistämisohjelmaa Hämeenlinnassa. Takana näkyvälle Hallituskadulle on kaavailtu pyörätietä, mutta toteutuminen on kiinni kaupungin budjetista. KUVA: Esko Tuovinen
  • Hämeenlinnan kaupunki parantaa yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää Turuntiellä välillä Verhonkatu–Vuorikatu.  Pyörätie ja jalkakäytävä rakennetaan eroteltuna väylänä. Niiden väliin tulee kaksi noppakiviriviä. Pyörätie sijoittuu lähemmäs ajorataa, ja se päällystetään punaisella asfaltilla.
    Hämeenlinnan kaupunki parantaa yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää Turuntiellä välillä Verhonkatu–Vuorikatu. Pyörätie ja jalkakäytävä rakennetaan eroteltuna väylänä. Niiden väliin tulee kaksi noppakiviriviä. Pyörätie sijoittuu lähemmäs ajorataa, ja se päällystetään punaisella asfaltilla.

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen viime vuoden marraskuussa hyväksymä Pyöräilyn edistämisohjelma alkaa toteutua.

Ensimmäisenä hankkeena kaupungin liikelaitos Linnan Infra parantaa yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää Turuntiellä välillä Verhonkatu–Vuorikatu.

– Pyörätie ja jalkakäytävä rakennetaan eroteltuna väylänä. Niiden väliin tulee kaksi noppakiviriviä. Pyörätie sijoittuu lähemmäs ajorataa, ja se päällystetään punaisella asfaltilla, kertoo kunnallistekniikan suunnittelija Esa Ränkman.

Lisäksi risteyksiin Verhonkadulle, Muuntajakadulle, Ahokadulle ja Louhimokadulle rakennetaan korotetut suojatiet rajoittamaan autoilijoiden nopeuksia ja lisäämään turvallisuutta.

Turuntien suuntaisesti korotettu suojatie kulkee samassa tasossa kevyen liikenteen väylän kanssa.

Kevyen liikenteen väylää ei tarvitse pohjata, vaan työt etenevät päällysterakenteiden ja kuivatusjärjestelmien parantamisella.

Rakennustyöt alkavat todennäköisesti kesäkuun alussa. Työt pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään koulujen alkuun mennessä. Turuntie on yksi vilkkaimmista pyöräily- ja jalankulkuväylistä kaupungissa.

Kaupungin investointiohjelmassa pyöräilyn edistämiseen on varattu tälle vuodelle 200 000 euroa.

Tästä summasta Turuntien parantamiseen kuluu noin 150 000 euroa. Loppusumma käytetään muun muassa vastaavanlaisen jalankulun ja pyöräilyn erottavan väylän rakentamiseen Hopeaseppien sillalle eli Paasikiventien vesistösillalle sen peruskorjauksen yhteydessä.

Sillan korjaustyöt alkanevat 24.4. ja valmistunevat lokakuun loppuun mennessä.

Nykyinen Visamäentie tulee myös pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden käyttöön, kun autoilijoille rakennetaan kokonaan uusi katu. Kustannukset menevät kuitenkin Hämeen ammattikorkeakoulun kampusalueen lisärakentamiseen suunnatusta rahoituksesta.

Pyöräilyn edistämisohjelmaa valmistelleen suunnittelijan Ismo Hannulan mukaan pyöräilyn tavoiteverkon saattaminen riittävälle laatutasolle vaatisi kaupungilta noin 600 000–800 000 euron investointeja vuodessa.

Rahat infran rakentamiseen ovat kuitenkin tiukassa ja summat vuosittain päättäjien päätettävissä.

– Ensi vuodelle on suunniteltu pyörätietä etelä-pohjoissuunnassa Kasarmikadulle. Se alkaisi Tampereentien jatkeena Lukiokadusta, tulisi Eteläkadulle ja poikkeaisi siitä alikulun kautta Hämeensaareen ja Visamäkeen.

Seuraavana tärkeysjärjestyksessä olisi itä-länsisuunnassa kulkeva pyörätie pitkin Hallituskatua. Idästä tultaessa reitti koukkaisi Raatihuoneenkadulta Rauhankadun kautta Hallituskadulle jatkuen luontevasti Turuntiehen.

Sitä seuraava hanke olisi parantaa pyörätietä ja jalkakäytävää Viipurintiellä myös eroteltuna väylänä.

– Ihmiset ovat antaneet palautetta myös Papinniityntiestä ja Vanajantiestä, koska niissä ei ole pyöräteitä. Vaikka ne eivät ole pääreittejä, voi olla, että niitäkin priorisoidaan turvallisuussyistä, Hannula toteaa.

Pitkän aikavälin haaveena on saada kaksi kevyen liikenteen siltaa: toinen Asemanrannasta keskustaan ja toinen Visamäestä Kantolaan.

Pyöräilyn edistämisohjelman keskeisenä tavoitteena on paitsi parantaa pyöräilyolosuhteita kaupungissa, myös lisätä kuntalaisten arkiliikuntaa pyöräilemällä, koska hyötyliikunnalla on paljon positiivisia terveysvaikutuksia.

Tällä hetkellä pyöräilyn kulkutapaosuus on Hämeenlinnassa kuusi prosenttia. Kantakaupungin väestöstä kuitenkin 87 prosenttia asuu 20 minuutin pyöräilymatkan eli noin 5 kilometrin sisällä torista. Kaikkien hämeenlinnalaisten työmatkoista 57 prosenttia kestäisi pyörällä alle puoli tuntia.

Jos Hämeenlinnan nykyiset pyöräilymäärät kasvaisivat 20 prosenttia, yksistään ennenaikaisen kuolleisuuden väheneminen toisi yhteiskunnalle 400 000 – 900 000 euron hyödyt vuodessa. HÄSA

 

Oikaisu 21.3.2017

Pyöräilyn edistämisohjelmasta kertovassa jutussa oli virhe. Jutun lopussa väitettiin, että "kantakaupungin väestöstä 87 prosenttia asuu 20 minuutin pyöräilymatkan eli noin 15 kilometrin sisällä torista". Oikea matkan pituus on 5 kilometriä.

Keskustelutilaisuus

Turuntien suunnitelma on torstaina 23.3. nähtävillä Pyöräilykahveilla Kumppanuustalossa (Kirjastokatu 1) kello 17 alkaen.

Vuonna 1912 rakennettu puutalo on toiminut myös kansakouluna. Kuva: Pekka Rautiainen

Tampereentien ja Brahenkadun kulmassa sijaitseva suojeltu puutalo saa uuden elämän.Talon osakkeet avovaimonsa kanssa ostanut Panu Soini kertoo, että vanhasta toimistorakennuksesta tulee asuintalo. – Ostimme sen, koska haaveenamme on pitkään ollut ostaa tällainen pelastettava talo.

Työpaikkojen sosiaalisen median ohjeet rajaavat harvoin tarkasti sitä, mitä työntekijän sopii yksityisille sometileilleen päivittää.Työoikeuden professori Seppo Koskinen Turun yliopistosta pitää työpaikkojen someohjeita enemmänkin ajattelutapaa ohjeistavina.- Olen aiemmin käynyt laajamittaisesti läp

Hämeenlinnan uusi suurlukio eli Tavastian lukio aloittaa toimintansa hallinnollisesti jo syyskuun alussa. Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymähallitus päätti asiasta kokouksessaan tiistaina.Yhtymähallitukselle esitettiin, että uusi lukio perustettaisiin ensi kesänä eli 4.6.2018.