Uutiset

Kanta-Hämeen laskeutusaltaiden toimivuus vaihtelee

Kanta-Hämeen kahdeksaan järveen rakennettujen laskeutusaltaiden toimivuus vaihtelee. Ympäristötarkastaja Heli Jutilan mukaan toimivuuteen vaikuttaa suuresti altaiden nuori ikä.

– Kun allas on toiminut viisikin vuotta toimivuudesta saadaan luotettavampaa tietoa, kertoo Jutila.

Vuosina 2003-2005 rakennettiin kaikkiaan 19 laskeutusallasta tai altaan ja kosteikon yhdistelmää Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen eli Järki-hankkeen tiimoilta.

Järki-hanke päättyi vuoden 2005 lopussa, mutta Jutilan mukaan altaiden seurantatutkimuksia tulisi jatkaa, jotta saataisiin tarkempaa ja luotettavampaa tietoa altaiden toiminnasta ja vesiensuojelullisesta merkityksestä.

– Seurannalle ei ole myönnetty hankerahoitusta, joten tulevaisuuden seurantaa vielä mietitään. Kysymys on siitä, mistä saadaan rahaa jatkohankkeelle, sanoo Jutila.

Kuntayhtymän ympäristöosasto rakensi vuosina 2003-2005 lasketusaltaita Joutjärvelle, Katumajärvelle, Kesijärvelle, Lehijärvelle, Liesjärvelle, Loppijärvelle sekä Paali- ja Äimäjärvelle. (HäSa)

Päivän lehti

11.7.2020