Uutiset

Kanta-Hämeen opettajat huolissaan koulutuksen tasosta

Opettajien ammattijärjestön OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistys on huolissaan kuntien koulutuspalvelujen tason turvaamisesta tiukassa taloustilanteessa.

– Koulutus on kunnan peruspalveluista tärkein, eikä sen laadusta saa tinkiä huonoinakaan aikoina. Päättäjät ovat vastuussa siitä, että lapset ja nuoret saavat hyvät lähtökohdat elämälleen laadukkaan varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen kautta, OAJ Kanta-Hämeen julkilausumassa todetaan.

Alueyhdistys myös muistuttaa, että ammattioppilaitos ja lukio vahvistavat kunnan elinvoimaisuutta sekä tuottavat osaavaa työvoimaa kunnan ja sen talouselämän tarpeisiin.

– Koulutuksen resurssit on säilytettävä, vaikka kunnat joutuisivatkin niistä yhä enenevässä määrin vastaamaan. Päättäjien on uskallettava tehdä arvovalintoja koulutuksen hyväksi, sillä juuri koulutuksella tuetaan työpaikkojen syntymistä, elinikäistä oppimista ja ehkäistään syrjäytymistä.

OAJ:n alueyhdistys korostaa riittävän pienien ryhmäkokojen ja lähiopetuksen sekä pätevän ja täydennyskoulutetun opettajiston merkitystä.

– Koulutuksen tasa-arvon ja saatavuuden takaamiseksi kuntien on huolehdittava, että kouluverkko on riittävän tiheä ja että koulutuksen laatuun panostetaan, yhdistyksen julkilausumassa todetaan. (HäSa)

Päivän lehti

20.1.2020