Uutiset

Kanta-Hämekin ylsi kasvun uralle

Kanta-Häme on noussut aluekehityksessään maan kärkijoukkoon. Vuosia jatkunut alavire on päättynyt ja viime vuoden tunnusluvut osoittavat pitkästä aikaa reipasta kasvua.

Tuoreessa Kuntaliiton vertailussa Kanta-Hämeen edelle yltää vain Itä-Uudenmaan maakunta.

Aluekehitystä mitataan kahdeksalla eri muuttujalla: väestökehityksellä, kuluttaja- ja kuntabarometrillä, työttömyysluvuilla, työpaikkojen muutoksella, elinkeinoelämän suhdannearviolla sekä rakennus- ja asuntoluvilla. Kaikilla mittareilla tarkasteltuna Kanta-Häme on menestynyt monia muita maakuntia paremmin.

Lamavuosista lähtien maakunnan kehityssuunta ei ole ollut läheskään tyydyttävä. Pääkaupunkiseudun ja Pirkanmaan sekä Päijät-Hämeen rajamaakunta ei ole vuosiin kyennyt kasvattamaan sen enempää asukasmääräänsä kuin työpaikkojaankaan. Ankarassa kilpailussa naapurit ovat usein vetäneet Kanta-Hämettä pidemmän korren.

Myönteinen aluekehitys ei ole syntynyt suinkaan sattumalta, itsekseen tai yhden ja ainoan osatekijän siivittämänä. Monet kasvua tukeneet linjaukset ovat jo vuosien takaa, maakunnassa on hiljalleen opittu puhaltamaan yhteen hiileen. Sitä ovat opettaneet muun muassa määräaikainen EU:n tukialuejako, jossa Kanta-Häme on määritelty kakkostukialueeksi. Viime vuosina on viritelty myös seutuyhteistyötä, jonka myötä kunnallisessa päätöksenteossa on ollut pakko nähdä omaa kuntaa laajemmalle.

Uusia asukkaita ja yrityksiä on houkuteltu markkinoinnilla, liikenneoloja kehittämällä, kaavoituksella ja kuntien palveluvarustusta kohentamalla. Tonttimaa ja asunnot ovat vaikkapa pääkaupunkiseutuun verrattuina hinnoiltaan hyvin kohtuullisia.

Ehkä keskeisin kasvutekijä on kuitenkin Kanta-Hämeen sijainti Suomen kartalla. Etäisyydet ovat lyhyet, tieverkostoa sekä raideliikennettä on parannettu vuosien mittaan huomattavin investoinnein.

Pääkaupunkiseudun lähes hallitsemattomaksi ajautunut kasvu purkautuu toisaalle ja tästä hyödyn ovat nyt korjanneet Itä-Uusimaa ja Kanta-Häme.

Myönteisten kasvulukujen lämpöön ei kuitenkaan pidä jäädä paistattelemaan. Virinnyttä kasvun kierrettä on kaikin tavoin vahvistettava. Aluekehitystyössä on otettava uusia rohkeita askeleita. Kun nyt on nähtävissä konkreettisia tuloksia, ei ole mitään syytä painaa jarrua, vaan pitää jatkaa täysillä eteenpäin.

Jo nyt on havaittavissa pulaa muun muassa yritysten toimitiloista. Siksi on tarpeetonta aikailla uusien tilojen rakentamisessa. On taottava silloin, kun rauta on kuumaa.

Myös asuntorakentamista pitää edelleen vahvistaa ja ajoittaisista talousvaikeuksista huolimatta kuntien on huolehdittava peruspalveluistaan.

Kun asunto-, päivähoito- ja kouluasiat ovat kohdallaan, uusien asukkaiden muuttokynnys on matala.

Kanta-Hämeen myönteistä kehitystä pitää vaalia ja vahvistaa. Maakunnan eri toimijoiden hyvä yhteistyö kantaa eteenpäin ja näytöt työn onnistumisesta rohkaisevat jatkamaan.

Päivän lehti

11.8.2020