Kantelupukeille aidat

Mikä sinun harrastuksesi on? No, kuule minä tehtailen kanteluita virkamiehistä.
 
Tällaisia vastauksia voi jaella moni alan kyltymätön harrastaja. Harrastus sekin, eikä maksa mitään. Taitaa olla vähän virkamiehiä Suomessa, jotka eivät ole päässeet kantelukarusellin kyytiin. Aina löytyy aktivisti, joka jaksaa kirjoitella oman mielensä oikeutuksia päivästä toiseen. Järjestelmä ruokkii heitä, kun kaikkiin pitää koko koneiston vastata.
 
Jostain kumman syystä meillä on järjestelmä, että samasta asiasta voidaan kannella usealle laillisuusvalvojalle. Tätä nämä ammattilaiskantelijat käyttävät hyväkseen. Verbaalisesti osa on lahjakkaita. He osaavat kirjoittaa tekstinsä siihen muotoon, että näyttää jotain olevan vialla. Kantelukirjoittajilta ei vaadita mitään totuudessa pysymisvelvoitetta. He voivat ladella omia mielen tuntojaan totena.
 
Kanteluita käsittelevät lähettävät asian selvitykselle ja pyytävät koko ketjun vastaamaan. Työllistävä vaikutus on taattu. Virkamiehet vastaavat totuudenmukaisesti, sitä vaatii virkavelvollisuus. Vuoden päästä asia on saatu siihen malliin, että useampisivuinen päätös saapuu virkamiehen pöydälle. Useimmiten se on vapauttava päätös. Vuoden aikana on samaa asiaa kuitenkin laitettu vireille myös toisissa laillisuusvalvontaviranomaisissa. Tämä on kuin ikiliikkuja.
 
Kansalaisilla pitää olla kanteluoikeus ja oikeus saattaa virkamiehen tekemiset tutkittavaksi. Jokin raja pitäisi kuitenkin olla, ettei samoja asioita vatvota vuosikausia. Asiaa pitää yksinkertaistaa ja kovalla kädellä. Yhteiskunnassa on menossa säästötalkoot ja kaikki virkamiehet alkavat olla ylityöllistettyjä. Paljon aikaa kuluu aivan turhaan samoihin kanteluihin vastaamiseen ja päätösten kirjoittamiseen. Pitäisi se nyt kerralla uskoa, ettei vääryyttä ole tapahtunut.
 
Suomeen pitäisi perustaa vain yksi virasto, johon kannella ja valittaa. Se ei ole Jurvan kunta tai Lamminhovi. Eduskunnanoikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin toimistot pitää yhdistää. Samalla muilta virastoilta poistettaisiin kanteluiden käsittelyt. Yhdessä virastossa tiedettäisiin, että tästä asiasta on jo kertaalleen kanneltu ja annettu päätös. Tämä saattaisi jopa säästä valtion parsitun kassan varoja. Virkamiesten työaikaa ainakin säästyisi oikeiden asioiden tekemiseen.
 
Voitaisiinko myös harkita kanteluiden ja valitusten laittamista maksulliseksi. Ainakin saman asian uusista vireillepanoista pitäisi tupsahtaa lasku. Vähävaraiset pitäisi huomioida kuten yleensäkin. Rahalla ei saa oikeutta ostaa, mutta ei myöskään virkamiesten kiusaaminen saa olla ilmaista. Totuusvelvollisuuden vaatiminen pitäisi olla kantelijan velvoite, kuten asianomistajilla yleensä. Nyt se ei sitä ole. Sanktio pitäisi tulla valheellisesta väitteestä samalla tavoin kuin perättömästä lausumasta oikeudessa tai esitutkinnassa. Minun lapsuudessa kantelupukit eivät olleet arvoasteikossa kovin korkealla.
 
 

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic