Uutiset

Kapuloita tietämättömyyden rattaisiin

Lauantaisessa lehdessä oli kirjoitus, jossa mollattiin ja vääristeltiin paperityöläisten ja ay-liikkeen toimintaa. Tällaiset kirjoitukset kumpuavat vain tietämättömyydestä ja oman aseman parantamisesta toisten kustannuksella.

Paperityöläiset ovat palkkansa ja etunsa ansainneet siinä kuin muutkin työntekijät, olivatpa ne sitten akateemisesti koulutettuja tai eivät.

Tuskín kauppatieteen tohtori tai peruskoulun opettaja pystyy paperimiesten töihin ilman kokemusta ja koulutusta. Se, että jollakin on enemmän koulutusta kuin toisella, ei ole eikä voi olla palkan suuruuden peruste.

Palkan pitää vastata työn vaativuutta. En tällä väheksy lääkäreiden enkä sairaanhoitajien enkä muidenkaan ammattilaisten työtehtävien vaativuutta.

Jokaisella ammattiryhmällä on yhtäläinen oikeus vaatia itselleen lisää palkkaa tai muita etuja. On sitten neuvottelijoiden taidoista kiinni, kuinka hyvin onnistutaan.

Kun lääkärit lakkoilivat parempien palkkaetujen takia, sitä lakkoa ei tuomittu eikä vaadittu lakko-oikeuden rajoittamista. Samoin on usein muillakin akateemisen alan työtaistelutoimenpiteiden aikana. Mutta kun akateemisesti kouluttamaton työväestö vähänkin vaatii palkkaansa lisää, on kysymyksessä vähintään koko maan talouden tuhoaminen.

Vaikka paperimiesten ja -naisten palkat alennettaisiin, eivät niistä kertyneet säästöt hyödytä muita kuin tehtaiden omistajasukuja. Ei sieltä siirrettäisi säästyneitä palkkarahoja akateemisen koulutuksen saaneiden palkkoihin.

Ay-liike ei ole syyllinen massatyöttömyyteen. Työnantajat ja muut omistajat päättävät, kuinka paljon missäkin tarvitaan työväkeä. Suomihan on viime syksynä julkaistujen tutkimusten mukaan maailman kilpailukykyisempiä maita, joten väite ay-liikkeen syyllisyydestä kertoo tietämättömyydestä.

On muuten aika ihmeellistä, että kun liitot sopivat työ- ja virkaehtosopimuksista työnantajien kanssa, kelpaavat niiden neuvottelemat sopimukset myös ay-liikettä väheksyville ihmisille. Eikö se olisi johdonmukaista, että ei otettaisi mitään minkä paha ja tarpeeton liitto on saanut neuvoteltua sopimuksiinsa?

SAK tai muu ay-liike ei käytä poliittista valtaa enempää kuin muutkaan etujärjestöt. Kaikki SAK:n jäsenliittojen jäsenet eivät kannattaneet Tarja Halosta viime presidentinvaaleissa, mutta eivät kaikki työnantaja-, yrittäjä- ja tuottajajärjestöjen jäsenetkään äänestäneet Esko Ahoa tai Riitta Uosukaista vaaleissa, vaikka nämä järjestöt antoivat tukeaan näille ehdokkaille.

Molemmat silmä auki

Riihimäki

Päivän lehti

5.8.2020