fbpx
Uutiset

Karanojalla ryhdytään tuottamaan biokaasua

Energiayhtiö St1 aloittaa biokaasun tuotannon ensi vuonna. Yhtiö laajentaa Hämeenlinnan Karanojan etanolintuotantolaitoksensa biojalostamoksi, jossa bioetanolin lisäksi tuotetaan biokaasua.

Biokaasulla tuotetaan sähköä ja lämpöä Hämeenlinnan kaupungin tarpeisiin ja korvataan vastaavasti fossiilista energiaa.

-Kyseessä on uusi tuotantokonsepti, jossa sekalaisten biojätemassojen energiasisältö hyödynnetään maksimaalisen tehokkaasti. Etanolin valmistus ennen mädätystä parantaa biokaasun saantoa tavallisesta suomalaisesta erilliskerätystä biojätteestä, sanoo St1 Biofuels Oy:n toimitusjohtaja Mika Aho.

Biojalostamon kaasutuotanto käynnistyy syyskuussa 2012 ja se tuottaa vuodessa noin 2,2 miljoonaa kuutiometriä biokaasua, jonka energiasisältö on noin 14 000 megawattituntia.

Ahon mukaan uusi konsepti tuo erittäin kilpailukykyisen ratkaisun vuoteen 2016 ulottuvan valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi, joiden mukaan yhdyskuntajätteestä hyödynnetään kierrättämällä vähintään 50 prosenttia ja energiana noin 30 prosenttia.

Investoinnin myötä St1 nostaa Hämeenlinnan laitoksessa käsiteltävän biojätteen kierrätysasteen lähes sataan prosenttiin. Bioetanolin ja biokaasun lisäksi laitos tuottaa humusmassaa, jota hyödynnetään maatalouden ravinteena.

Tavoitteena vientituote

Ahon mukaan Karjanojan laitos tuottaa ainoastaan pienen osan Hämeenlinnan sähkön ja kaukolämmön tarpeesta, mutta se on joka tapauksessa hyvä alku entistä energiatehokkaampien laitosten rakentamiselle.

-Integroitu biojalostamokonsepti avaa entistä kilpailukykyisempiä mahdollisuuksia myös Saksan ja Ruotsin kaltaisille vakiintuneille biokaasumarkkinoille. Suomalainen innovaatio on RE85-polttonesteen valmistaminen perinteisiä bensiinimalleja korvaaviin flexfuel-autoihin,

Karanojan biokaasulaitoksen toimittaa MK Protech Oy. Kiteellä ja Jyväskylässä toimiva yritys on toimittanut muun muassa Forssan Envitech -alueen biokaasulaitoksen Envor Biotech Oy:lle. (HäSa)

Menot