fbpx
Uutiset

Kartanonranta nousee kymmenessä vuodessa

Kartanonranta rakennetaan kolmessa vaiheessa. Hanke aloitetaan jo tänä vuonna alueen keskiosasta, jonne on suunniteltu pari- ja erillispientaloja sekä muutama kolmi-nelikerroksinen lamellikerrostalo.

Keskiosan valmistuttua rakentaminen jatkuu alueen pohjoispäässä, jonne tulee kaksikerroksisia rivitaloja sekä paritaloja. Viimeiseksi valmistuu alueen eteläkärki, jonne on kaavailtu paritalojen lisäksi kolme nelikerroksista pistekerrostaloa.

Kartanonranta on rakennettu kokonaisuudessaan kymmenessä vuodessa. Maankäyttösopimuksen mukaan alueen on oltava valmis vuonna 2021.

Yhteensä asuinalueella on rakennusoikeutta 29 500 kerrosneliötä.

Rantasaunoja ja venepaikkoja

Uuden asuinalueen rannat otetaan hyötykäyttöön virkistysalueina. Tiheäksi kasvanutta puustoa harvennetaan, jotta näkymät Katumajärvelle paranevat.

Alueen pohjoispäähän tulee uusi sauna sekä majoitustiloja kartanon hotellin käyttöön. Vähän matkan päähän rannan tuntumaan rakennetaan lisäksi yhteiskäyttöön tuleva asukassauna.

Nykyiset kaksi rantasaunaa sekä uimahuone pysyvät paikoillaan.

Lisäksi Katumajärven rantaan tulee venepaikkoja, jotka on tarkoitettu kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Paikkoja on suunniteltu noin 25 veneelle, joista kaksi kolmasosaa varataan Kartanonrannan asukkaiden käyttöön.

Rivitaloja kartanon tuntumaan

Kartanonrannan asemakaavasta on tehty yksi muistutus. Lisäksi kaavaluonnokseen ovat ehdottaneet muutoksia museovirasto, ympäristökeskus ja tiehallinto.

Muistutuksen tekijät toivoivat Lehtikuusenkujan alueen yhdistämistä Kartanonrannan asemakaavaan ja omistamansa kapean rantakaistaleen muuttamista loma-asuntojen kortteliksi. Kaavoittaja kuitenkin tyrmäsi toiveet.

Ympäristökeskus ja museovirasto eivät puolestaan olleet tyytyväisiä asuinalueen pohjoisosaan, jonka ne katsoivat tulevan liian lähelle Katisten kartanoa. Museovirasto toivoi lisäksi, ettei lähimmäksi kartanoa sijoitettaisi rivi- ja paritaloja, vaan ainoastaan omakotitaloja.

Kaavoittaja ei lämmennyt näille toiveille, vaan katsoi, että 110 metrin etäisyys kartanoon on riittävä ja myös rivitalot ovat pientaloja. Lisäksi museovirasto ja ympäristökeskus esittivät Katistentien suojelumerkinnän ulottamista koko vanhan tien osuudelle, mihin suostuttiin.

Kaupunki rakentaa meluaidan

Asuinalueen länsipuolella kulkee kymppitie. Ely-keskus edellyttääkin meluesteen rakentamista kymppitien varteen ennen asuinalueen käyttöönottoa. Se myös maksaa meluesteen kustannukset jo olemassaolevan asuinalueen kohdalta. Muilta osin esteen rakennuskulut kuuluvat maanomistajalle.

Kaupunki toteuttaa meluesteen osana alueen infratöitä. Ensimmäisessä vaiheessa meluaita rakennetaan Leimuntieltä alueen pohjoiskulmaan saakka. Eteläpään meluaita toteutetaan yhtä aikaa kolmosvaiheen rakentumisen kanssa.

Tiehallinto edellytti turvallisuussyistä Leimuntien sulkemista kymppitielle. Kaupunki haluaa kuitenkin pitää väylän auki jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Kauppahinta 1,5 miljoonaa

Hämeenlinnan kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina Kartanonrannan maankäyttösopimuksen sekä esittää kaupunginvaltuustolle alueen asemakaavan vahvistamista.

Maanomistaja Jakob Krogius maksaa kaupungille asemakaavan laatimis- ja toteuttamiskustannuksina yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta on vähennetty 275 000 euron korvaus, jonka kaupunki suorittaa Krogiukselle hankkimistaan yleisistä alueista, joita alueella on yhteensä noin yhdeksän hehtaarin verran.

Alun perin sopimusosapuolina oli kaupungin ja maanomistajan lisäksi alueen suunniteltu rakennuttaja Asuntosäätiö. Säätiö vetäytyi myöhemmin sopimuksesta.

Hämeen Sanomat ei tavoittanut Krogiusta maanantaina kommentoimaan alueen toteutusta. (HäSa)

Menot