Uutiset

Katujen ja valojen kunnossapidosta eniten palautetta

Aura-auto jättää jälkeensä lumivallin tien laitaan. Tonttiliittymän kohdalla valli voi muodostaa ylitsepääsemättönä esteen esimerkiksi pyörätuolille.

Syyskuun alusta pilottina käynnistetty sähköinen ja avoin kaupungin palautejärjestelmä on osoittautunut toimivaksi Hämeenlinnassa.

Suunnittelija Heli Pirkkalainen kertoo puolen vuoden kokeiluajan kokemusten olevan pääsääntöisesti positiivisia.

-Itse järjestelmä toimii hyvin, se on hyvin helppokäyttöinen ja nopeuttaa vastausten antamista, koska palautteen käsittely on helppoa.

Käytännössä palautteet ohjautuvat sähköpostilla heti 55 virkamiehelle aihealueittain, kun aiemmin palautteen perillemenoa hidastivat paperiset palautteet ja niiden eteenpäin postittelu.

Palautteita yli 900

Mikäli asia kuuluu kaupungin hallinnonalaan, ongelma pystytään välillä korjaamaan nopeastikin. Mikäli asia ei koske kaupungin palvelutuotantoa, viesti laitetaan eteenpäin.

Esimerkiksi tieto pimentyneistä katuvaloista, joita suuri osa palautteesta koskee, toimitetaan eteenpäin valoja hoitaville Vattenfallille ja Hämeenlinnan Valot oy:lle.

Puolessa vuodessa palautteita on tullut reilut 900.

-64 prosenttia palautteesta on koskenut liikennettä, katuja, reittejä ja yleisiä alueita, eli katuvalojen lisäksi katujen ja väylien kunnossapitoa. Talvella valitetaan aurauksesta, kesällä kuopista. Lisäksi on tullut ehdotuksia liikennemerkkien sijoittelusta ja liikennejärjestelyistä, Heli Pirkkalainen kertoo.

Loppu palaute on jakautunut kulttuurin ja liikunnan, lasten ja nuorten palveluiden, terveyspalveluiden, ikäihmisten palveluiden sekä ympäristöä, luontoa ja eläimiä koskevien asioiden kesken.

Paranneltu versio pian

Käyttäjät ovat saaneet antaa palautetta myös palautejärjestelmästä.

Osa on toivonut palautteita julkisiksi, mutta sitä kaupunki ei aio toteuttaa, vaikka järjestelmää voi käyttää myös nimimerkin takaa.

Asiakkaiden toivomuksesta palautejärjestelmään on lisätty mm. uudet valikot talous ja lastensuojelu.

-On haluttu myös, että järjestelmään voisi laittaa tehtävämääräyksiä kaupungille, mutta järjestelmä on tarkoitettu lähinnä kuntalaisten huomioita ja ideoita varten laadunparantamiseen.

Tekla oy:n tuottamasta palvelusta on tulossa piakkoin astetta kehitellympi versio, mutta käyttäjälle se ei juuri tuo muutoksia kuin sivun ulkonäköön.

-Pystymme tulevaisuudessa tekemään järjestelmään itsekin muutoksia, mikäli ne ovat tarkoituksenmukaisia, Heli Pirkkalainen kertoo. (HäSa)

Mainos