fbpx
Uutiset

Katumajärven happitilanne on heikentynyt

Katumajärven kokonaisfostoripitoisuus on kohonnut viime vuosikymmenien aikana. Luontaisesti karu järvi on muuttunut keskiravinteiseksi ja tyydyttäväksi luokitettu happitilanne on heikentynyt.

– Fosforipitoisuudet ovat syvänteillä nousseet vastaamaan rehevää tai jopa erittäin rehevää järveä, sanoo projektipäällikkö Heli Jutila.

Jutilan mukaan järven ravinnenielu vuotaa varsinkin lopputalven hapettomina aikoina tarjoten ravinnepulsseja, jotka ilmenevät ajoittain levien massaesiintymisinä.

Katumajärven tilaa on seurattu säännöllisesti vuodesta 1965. Järveen laskee 21 ojaa tai uomaa lähivaluma-alueelta. Myllyjoki on virtaamaltaan suurin Katumajärveen laskeva uoma ja myös suurin kuormittaja.

Katumajärven ulkoinen kuormitus on puolitoistakertainen sisäiseen kuormitukseen verrattuna.

– Ulkoisen kuormituksen vähentämisellä saatetaan päästä hyviin tuloksiin järviveden laadun parantamiseksi, sanoo Jutila. (HäSa)

Menot