Uutiset

Katumajärven itäpuolinen vesihuolto

Eeva Järveläinen kirjoitti Katumajärven suojeluyhdistyksen puolesta yleisönosastolla 22.8 Katumajärven tilasta ja järven itäpuolisten alueiden vesihuoltoon saattamisesta.

Katumajärven itäpuolisten osien liittäminen osaksi yhtiön juomavesiverkostoa on toteutettu koillisen suunnasta Loukastenharjulle asti. Koillisen alueen viemäröintiä toteutettaneen meneillään olevan kaavoituksen toteutuksen edetessä.

Idän suunnasta vesihuoltoverkot on ulotettu Vanajanlinnan alueelle, osin maajohtoina, osin vesistöjohtoina.

Katumajärven kuormituksen kannalta asutuksella on oma merkityksensä. JÄRKI-hankkeen ja Katumajärven suojeluyhdistyksen tekemän selvityksen (Katumajärveä kunnostamaan, 2003) mukaan haja- ja loma-asutuksen osuus järven fosforikuormasta on 8 %. Tätä osuutta voidaan viemäröinnillä pienentää – kun taas esim. luonnon laskeumalle (12 %) ei käytännössä voitane tehdä mitään.

Katumajärven suurimmat kuormittajat ovat selvityksen mukaan valuma Ruununmyllynojasta (36 %) ja maatalouden kuormitus (36 %). Vanajanlinnan ja golfklubien viemäröintiasiat on asianmukaisesti hoidettu.

Eräs tapa nopeuttaa haja-asutuksen vesihuollon toteuttamista on perustaa alueelle vesihuolto-osuuskunta. Muutenkin tällaisen alueen viemäröinti edellyttää yksityisillä alueilla, pelloilla ja pihapiireissä rakentamista ja kiinteistökohtaisia jätevesipumppaamoita, jolloin ns. julkinen toteuttaminen tulee vaikeaksi ja kalliiksi.

Omaehtoisessa vesihuollon kehittämisessä annamme sen tuen minkä kykenemme.

Katumajärven alittava paineviemäri on todetusti hyvässä kunnossa. Maassamme on tuhansia vesistöjohtoja, eikä tämä johto mitenkään poikkeuksellinen.

Hämeenlinnan vesihuollon parissa pitkäänkin työskennelleet yhtiömme asentajat eivät muista kuin yhden johdon rikkoutumisen. Tämä tapahtui pilkkionkijan kairallaan puhkaistessa johdon, joka sitten luonnollisesti korjattiin.

Pumppaamo on varustettu ajanmukaisin hälytysjärjestelmin toimintahäiriöiden varalta.

Timo Heinonen

toimitusjohtaja

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic