Uutiset

Katuman koulun tilanne

Katuman koulun lakkauttaminen ei ole enää ollut koulutuslautakunnan säästölistalla.

Syksyn aikana on Katuman koulun lakkauttamisuhasta kirjoitettu sekä yleisönosastossa että kaupungin talousarvioita koskevissa muissa lehtijutuissa. Asian taustan selvittäminen on paikallaan.

Katuman koulun lakkauttaminen oli esillä koulutilatyöryhmässä jo vuonna 2002. Tällöin päädyttiin siihen, että Katuman koulu jatkaa 1-4 vuosiluokat sisältävänä kouluna.

Koulun lakkauttaminen tuli esiin uudestaan vuoden 2005 talousarvion valmistelun yhteydessä. Lakkauttamista perusteltiin säästämisen, oppilasmäärän vähenemisen sekä kouluverkon tehokkuuden ja opetuksen monipuolisuuden näkökulmista.

Kaupunkiolosuhteissa alle 50 oppilaan pienen koulun ylläpitäminen on paitsi kallista myös ongelmallista opetuksen järjestämisen kannalta. Tämä näkyy esimerkiksi Katuman koululla siinä, ettei siellä ole voitu aloittaa toisen vieraan kielen opetusta eikä järjestää iltapäivätoimintaa.

Monipuolisen opetuksen järjestämisen mahdollisuuksia vähentää myös edessä oleva uhka, että koulu joudutaan muuttamaan kaksiopettajaiseksi oppilasmäärien laskiessa ja nykyisten määrärahojen puitteissa.

Opetustoimen tavoitteena on tarjota kaikille oppilaille tasavertaiset oppimisen mahdollisuudet. Koulun pienuus ja läheisyys tuottaa tiettyjä kiistattomia etuja, joiden rinnalla opetuksen tarjontaa on tasavertaisten oppimismahdollisuuksien turvaamiseksi kuitenkin katsottava myös muista näkökulmista ja pidemmällä aikavälillä.

Opetusviraston tekemien selvitysten mukaan Katuman koulun oppilaat voidaan sijoittaa sekä Ortelan että Kirkonkulman kouluihin. Näin toimien oppilaille voidaan turvata suuremman yksikön monipuoliset oppimismahdollisuudet.

Katuman koulun lakkauttamisesta koituisi myös todellista säästöä, siitäkin huolimatta, että Ortelan ja Kirkonkulman kouluille osoitettaisiin lisämäärärahaa oppilaiden tukitoimenpiteisiin.

Katuman koulu on hyvä lähikoulu ja saanut hyvää palautetta toiminnastaan.

Oppilasmäärän vähenemisen vuoksi joudumme kuitenkin myös Hämeenlinnassa tarkistamaan sekä koulujen määrää että kokoa. Kouluverkkoa tullaan arvioimaan uudestaan vuoden 2005 aikana.

Katuman koulun lakkauttaminen ei ole enää ollut koulutuslautakunnan säästölistalla. Koulutuslautakunnalla on kuitenkin vielä edessään muita kipeitä ratkaisuja toiminnan sopeuttamisessa nyt esillä olleisiin talousarviolukuihin.

Kirsti Mäensivu

opetustoimen johtaja

Hämeenlinna

Päivän lehti

30.3.2020