Uutiset

Kaupunginhallituksen jäsenistä superpäättäjiä

Ministerimalli ja valiokuntamalli ovat mukana kaupunginhallituksen esityksessä poliittisen johtamisen uudistamisesta.

Niiden ohella yhtenä vaihtoehtona on se, ettei mikään muutu, vaan säilyy entisellään.

Kaupunginhallitus lähetti joulun alla esityksensä valtuustoryhmien pohdittavaksi. Ryhmien tulisi muodostaa kantansa helmikuun puoliväliin mennessä.

Valtuusto päättää mahdollisista muutoksista kevään kuluessa.

Uudistuksen tavoitteeksi on asetettu vahvistaa luottamushenkilöiden asemaa. Heidän toimintaedellytyksiään pyritään parantamaan mm. korvaamalla ajankäyttöä rahallisesti.

Myös lautakunnille haluttaisiin lisää painoarvoa ja vahvistaa konsernijohtamista.


Jäsenmäärään viilausta

Kaupunginvaltuusto pysynee kooltaan nykyisellään eli 59 jäsenessä. Sen roolia halutaan ohjata yhä enemmän strategisen päätöksen teon suuntaan.

Valtuusto päättäisi suuntaviivoista. Lautakunnat ja kaupunginhallitus vastaisivat päätösten käytännön yksityiskohdista ja toimeenpanosta.

Kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa voisi olla 9-13 jäsentä sen mukaan, mihin vaihtoehtoon valtuustoryhmät päätyvät.

Tällä hetkellä jäseniä on 13. Se on seurausta kuntaliitoksesta ja verrattain paljon.


Painavia luottamuspaikkoja

Vaihtoehtona nykykäytännölle kaupunginhallituksen kokoonpanosta on ns. ministerimalli eli hallituksen muodostaisivat puheenjohtaja ja lautakuntien puheenjohtajat sekä yksi jäsen, joka olisi yhdyshenkilö palvelutuotantoon päin.

Tätä on perusteltu sillä, että näin luottamushenkilöt pääsisivät valmistelemaan asioita viranhaltijoiden rinnalla.

Kaupunginhallitukseen kaavaillaan kaupunkikehitysjaostoa ja konsernijaostoa. Niissä olisi viisi jäsentä, jotka olisivat hallituksen varsinaisia tai varajäseniä.

Lautakuntien kohdalla muutos olisi se, että niiden kaikki jäsenet olisivat valtuutettuja.

Tätä ns. valiokuntamallia perustellaan sillä, että tällöin valtuusto pysyisi paremmin perillä myös asioiden valmistelusta.


Pisteillä tärkeitä paikkoja

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen jäsenille korvataan ehdotuksen mukaan yhden päivän työpanos viikossa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja olisi jo melkein töissä kaupungilla, sillä hänelle korvataan kolme päivää viikossa.

Vaalien jälkeen luottamuspaikkojen jakoon on tarjolla pisteytyssysteemi. Paikat menisivät voimasuhteiden mukaan ja pisteytyksen perusteella.

Tällöin myös pienillä puolueilla on mahdollisuus tavoitella esimerkiksi puheenjohtajuuksia, jos ne käyttäisivät kaikki pisteensä vain muutaman paikan saavuttamiseen.

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia parannetaan asukasraadeilla ja -neuvostoilla. Raateja on mahdollista muodostaa myös väliaikaisesti yhden aiheen pohjalle.

Byrokraattisista aluetoimikunnista luovutaan. (HäSa)