fbpx
Uutiset

Kaupunginhallituksen tulisi tietää, mistä päättää

Tarkastuslautakunta on löytänyt paljon huomautettavaa kaupungin Innoparkia koskevassa päätöksenteossa.

Lautakunta esittää 12-kohtaisen listan parannusehdotuksia siitä, miten omistajaohjauksen tulisi sujua.

Loppukaneettinaan lautakunta kuitenkin toteaa, ettei arviointi anna aihetta oikeudellisiin jatkotoimenpiteisiin ryhtymiseen. Se nojaa näkemyksensä asiantuntijoilta saatuihin selvityksiin.

Julkisoikeuteen erikoistunut oikeustieteen lisensiaatti Mikko Knuutinen ja KHT-yhteisö Deloitte & Touche ovat arvioineet lautakunnan päätelmiä.

Paljon huomautettavaa

Innoparkin kohdalla konsernivalvonta ja omistajaohjaus ovat lautakunnan mukaan olleet riittämättömiä, samoin dokumentointi.

Tiedonkulku konsernin sisällä on ollut puutteellista, samoin päätösten valmistelu. Niiden kirjaamisessa on ollut epätarkkuuksia.

Lisäksi toimivaltuudet ovat olleet epäselvät.

Tieto päätösten pohjaksi

Tarkastuslautakunta tekee valtuustolle tusinan verran kehittämisehdotuksia.

Huutia saa muun muassa kaupunginhallitus, jota ohjataan kiinnittämään huomiota valvontavelvollisuuteen ja päätösten dokumentointiin.

Lisäksi päätöksiä tehtäessä tulisi hankkia riittävästi, mieluummin kaikki asiaan vaikuttava tieto.

Lautakunta esittää, että kaupungin ja tytäryhtiöiden tulee määritellä nykyistä täsmällisemmin tehtävät ja vastuunjaot.

Konsernijohdon ennakkosuostumusta edellyttävät asiat tulee käsitellä yhtiön esityksestä kaupunginhallituksessa.

Kaupungin organisaatiossa ja yhtiöissä kaikki tärkeät asiakirjat ja konserniohjeiden edellyttämät neuvottelut tulee dokumentoida täsmällisesti, selkeästi ja yksiselitteisesti.

Kaupungin yhtiöiden hallitukset pitää velvoittaa tiedottamaan kaupunginhallitukselle nykyistä täsmällisemmin.

Vastuullinen valvoja

Määrättyyn kohteeseen tarkoitettujen varojen, esimerkiksi avustusten, lainojen ja takausten, käyttötarkoituksesta pitää tehdä sopimus, samoin rahojen käytöstä on raportoitava kaupunginhallitukselle.

Kaupungin organisaatioon tulee nimetä henkilö, joka virkavastuullaan vastaa rahoituserien käytännön valvonnasta.

Rahoitusjuridiikan asiantuntijoita on syytä käyttää apuna kaikissa rahoitusjärjestelyissä.

Kiinteistöjen parhaalla etusijalla olevat panttikirjat tulee aina jälkipantata takauksen antajalle.

Takauspäätösten voimassaolo tulee rajata tietyn pituiseksi. Takausehtojen noudattamista tulee valvoa myös takauksen myöntämisen jälkeen. (HäSa)

Menot