Uutiset

Kaupunki ei lomauta tänä ja ensi vuonna

Kaupunki ei aio lomauttaa henkilöstöään tänä tai ensi vuonna. Sen sijaan se haluaa solmia henkilöstöjärjestöjen kanssa sopimuksen, jossa sitoudutaan lisäämään henkilöstötuottavuutta.

Sopimus on ehtona sille, ettei lomautuksia vuosina 2012–2013 tule.

– Henkilöstötuottavuussopimuksella pyritään rauhoittamaan henkilöstöä sitoutumalla pidättäytymään lomautuksista lähivuosina. Toisaalta sen avulla sitoutetaan henkilöstöä panostamaan entistäkin enemmän toiminnan tehokkuuden kehittämiseen yhdessä työnantajan kanssa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapio Vekka (kok.) sanoo.

Tavoitteena parin miljoonan säästöt

Henkilöstöjärjestöjen kanssa laadittava sopimus sisältää sitoumuksen työprosessien ja ajankäytön tehostamiseen.

Tarkoitus on suunnitella henkilöstöresursseja ennakoivasti, vähentää vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön käyttöä sekä sairauspoissaoloja ja eläköitymistä. Lisäksi tavoitteena on kehittää muun muassa kannustevapaakäytäntöjä sekä muutosjohtamista.

Kaupunki hakee kustannussäästöjä myös tehostamassa omaa työllistämispolitiikkaansa muun muassa kuntouttavan työtoiminnan prosesseja kehittämällä.

Kaupunki on budjetoinut henkilöstömenoihinsa tälle vuodelle yhteensä 156,7 miljoonaa euroa. Lisäksi vuokratyövoiman ostoon on varattu 2,3 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot ovat noin puolet kaupungin tämän vuoden toimintakatteesta.

Henkilöstötuottavuussopimuksella tavoitellaan 1–2 miljoonan euron vuotuisia säästöjä henkilöstömenoihin.

Palvelusopimukset avataan

Ennusteen mukaan toimintakate on alkuvuoden vauhdilla ylittymässä lähes neljällä miljoonalla eurolla.

– Tässä taloustilanteessa tilaajalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin avata 2012 palvelusopimukset jo näin aikaisessa vaiheessa, jotta talous pystytään tasapainottamaan, mikä puolestaan on välttämätöntä talouden pitkän aikavälin oikaisusuunnitelman toteuttamiseksi, Vekka sanoo.

Kaupunginjohtaja Tapani Hellstén ehdottaakin maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että palvelusopimukset avataan ja käsitellään uudelleen.

– Tilaajan on tarkistettava sekä ulkoiset että sisäiset tilaukset. Tavoitteena on, että vuosi toteutuu vähintään tilausbudjetin mukaisena, Hellsténin esityksessä todetaan. (HäSa)