Uutiset

Kaupunki haluaa taata apteekin Jukolaan

Jukolaan tarvitaan apteekki. Kaupunginhallitus ottaa maanantaina tähän asiaan kantaa antaessaan lausuntoa Hämeenlinnan uudesta apteekkialuejaosta.

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo esittää, että kaupunki jaettaisiin seitsemään apteekkialueeseen. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea esittää kuutta aluetta.

Isosuo jakaisi esityksen kakkosalueen kahteen osaan. Siihen kuuluvat kantakaupungin läntiset ja lounaiset alueet sekä Renko.

Kakkosalue mahdollistaa apteekin sijoittamisen Jukolaan, Tiiriöön tai vaikkapa tulevalle moottoritien katteelle.

Kakkosalueen jakaminen kahtia takaisi apteekin sijoittumisen Jukolaan. Kaupunginhallitus on tehnyt aluejaon muuttamisesta aloitteen Fimealle jo vuosi sitten.

Se on myös esittänyt viime syksynä Fimealle, että 7. apteekkiluvan hakumenettelyssä painotettaisiin tarvetta saada apteekki Jukolaan.

Lupa myönnettiinkin apteekkari Sami Hallenbergille, joka oli aikeissa sijoittaa apteekin Jukolassa laajenevan S-marketin yhteyteen.

Helsinkiläinen proviisori Sirpa Ahtila on kuitenkin tehnyt asiasta valituksen, jonka käsittely on kesken.


Asukasmäärä kasvaa

Apteekkialueen jakamisen perusteluina todetaan, että kantakaupungin läntisillä alueilla rakennetaan paljon ja asukasmäärät kasvavat.

Lisäksi apteekin sijoittaminen terveysaseman, keskussairaalan ja ensiapupolin lähettyville on varsin perusteltua.

Isosuo ei esitä muita muutoksia Fimean suunnitelmaan apteekkialueista.

Aluejako noudattaa likimain vanhoja kuntarajoja. Alueet 1-3 käsittäisivät Hämeenlinnan kantakaupungin ja Rengon. Alue 4 käsittäisi Hauhon, alue viisi Lammin ja Tuuloksen sekä alue 6 Kalvolan.

Tähän jakoon haluttaisiin siis vielä seitsemäs alue siten, että kantakaupunki ja Renko olisivat jakautuneet neljään apteekkialueeseen. Niillä toimisi yhteensä kymmenen apteekkia. (HäSa)