fbpx
Uutiset

Kaupunki haluaa tietää lasten ja nuortenpalveluista

Kaupunki haluaa asukkailta tietoa, miten kehittää palveluita. Tänään lähtee 9 000 postikorttia, joilla kannustetaan osallistumaan lasten ja nuorten palveluiden arviointiin.

Kyselyyn on valittu satunnaisotannalla 9 000 Hämeenlinnan asukasta. Painotus on lapsissa ja heidän perheissään.

-Vastaajat on jaettu ikäryhmittäin ja vielä siten, että kaikkien nuorimmat eli 0-3-vuotiaat ja heidän vanhempansa ovat suurin ryhmä kyselykutsun saaneista. Sen sijaan ikäjaottelun vanhin ryhmä eli yli 30-vuotiaat on kaikkein pienin, Hämeenlinnan kehittämisyksikön johtaja Kirsti Mäensivu kertoo.

Kaupungin tilaajaorganisaatio pyrkii kyselyllä etukäteen selvittämään, mitä lasten ja nuorten palvelujen käyttäjät haluavat ja millaisia palveluja he arvostavat.

-Toisaalta myös siitä haluamme tietoa, pidetäänkö joitakin palveluja vähemmän tärkeinä.

Tilaajapäällikkö Seija Mäkinen sanoo, että kyselyyn vastaamalla on mahdollista vaikuttaa palvelujen suunnitteluun.

-Haluamme tietää muun muassa sen, onko eri puolilla kaupunkia erilaisia tarpeita. Halutaanko esimerkiksi Tuuloksessa eri asioita kuin kantakaupungissa. Ja mitkä kunkin alueen erityiset tarpeet ovat.

Sähköisiä vastauksia

Hämeenlinnan kaupunki on toki ennenkin kysellyt asukkaiden mielipiteitä, mutta ne ovat olleet lähinnä tiettyjen palvelujen asiakaskyselyitä.

Uusi asukaskysely tulee tilaaja-tuottajamallilla toimittaessa prosessin alkupäähän. Ensin kysytään, mitä lasten ja nuorten palvelujen käyttäjät haluavat ja pyritään sitten suunnittelemaan palveluita saadun palautteen pohjalta.

Kyselyyn vastataan sähköisesti. Kotiin tulevassa postikortissa on vastauskoodi, jolla pääsee eteenpäin kaupungin nettisivulta. Kyselyyn pääsevät siis vastaamaan ne 9 000 lasta tai heidän vanhempaansa, jotka kortin saavat lähipäivinä.

-Olemme kannustaneet kaupunkilaisia käyttämään sähköisiä palveluita, mutta on tähän mahdollisuus vastata kirjallisestikin, Kirsti Mäensivu kertoo. Hän kertoo kokeilleensa itse vastaamista.

-Siihen kului aikaa 16 minuuttia.

Hänen mukaansa nykyään pikemminkin vaaditaan lisää sähköisiä palveluita kuin moitittaisiin viranomaisia siitä, että asiat löytyvät vain netistä.

-Esimerkiksi päivähoitohakemuksista yli 90 prosenttia tulee jo sähköisesti.

Kyselyn tulokset ovat luvassa jo tammikuussa. Tarkoitus on jatkaa samantyyppisiä kohdennettuja asukaskyselyjä erilaisista palveluista myöhemmin.

Lasten ja nuorten palveluita koskevan kyselyn toteuttaa Innolink. Kyselypilotti saa EU-rahoitusta Vidico-hankkeen kautta. (HäSa)

Menot