Uutiset

Kaupunki ja avi eri mieltä Voutilakeskuksen henkilöstömäärän laskutavasta

Taas tuli satikutia aluehallintovirastolta (avi) vanhustenhuollon henkilöstömitoituksista.

Tällä kertaa kantelu tehtiin Voutilakeskuksen Impivaara-osastosta, jossa asukkaan omaisen mukaan on liian vähän työntekijöitä. Avi yhtyi päätöksessään tähän näkemykseen.

Avi huomauttaa Hämeenlinnan kaupunkia, että Impivaarassa pitäisi olla 0,6 sosiaali- tai terveysalan ammattilaista jokaista asukasta kohti. Avin laskelman mukaan heitä on vain 0,5.

Tilaajajohtaja Jukka Lindberg on eri mieltä.

-Meillä on isompi henkilöstö kuin avi on laskenut. Siellä lasketaan eri tavalla, ilmeisesti virheellisesti. Muutamassa muussakin kantelussa tämä on tullut ilmi.

-Olemme jopa olleet salaa ylpeitä siitä, että henkilöstön määrää on pystytty vähitellen nostamaan asukkaiden hoitoisuuden mukaan isommaksi. On kurjaa saada huomautus, kun olemme tehneet todella paljon töitä tämän asian eteen.

Lindbergkin tosin myöntää, että Impivaarassa henkilöstömäärä on niukin naukin vaadittu 0,6.

-Ainakin se on hyvin lähelle vaadittua.

Laskelma paluupostissa

Kantelu, jonka on tehnyt ykistyishenkilö omaisensa hoidosta Impivaarassa, sisältää useita muitakin epäkohtia kuin henkilöstömäärä. Kantelua ei kuitenkaan ole julkistettu, koska se sisältää asiakasta koskevia salassa pidettäviä asioita.

Henkilöstömitoituksen ohella avi kiinnittää Voutilakeskuksen huomiota mm. siihen, että asukkaan tahtoa on selvitettävä yhdessä hänen laillisen edustajansa tai omaisensa kanssa.

Impivaaran ateriajärjestelyistä todetaan, etteivät ne vastaa valtakunnallisia suosituksia. Myös asukkaalle tehdyn hoito- ja palvelusuunnitelman toteuttamiseen patistetaan.

Ikäihmisten lautakunta käsittelee maanantaina päätöstä. Epäkohtiin luvataan kiinnittää huomiota, mutta henkilöstömäärästä lähtee aviin paluupostissa kaupungin laskelma, jos lautakunta hyväksyy tilaajajohtaja Lindbergin esityksen. (HäSa)

SITAATTi

Olemme jopa olleet salaa ylpeitä siitä, että henkilöstön määrää on pystytty nostamaan.

Tilaajajohtaja Jukka Lindberg