Uutiset

Kaupunki järjestää lapsille varahoitopaikat

Kunnalliset perhepäivähoitajat pääsevät työaikalain piiriin elokuun alussa. Hämeenlinnassa heidän työajakseen tulee 8-10 tuntia.

Hoidossa lapsi voi olla jatkossakin hoitajan työaikaa pitempään, sillä kaupunki järjestää lapselle varahoitopaikan. Perheille se tarkoittaa, että lapsi siirtyy hoitajan työajan ylittäväksi ajaksi toiseen hoitopaikkaan.

– Työaikalaki on tiukka. Perhepäivähoitajan työaikaa ei saa ylittää, eikä teettää hänellä ylitöitä, kertoo Tuuloksen päiväkodin johtaja Leena-Maija Hakkarainen, perhepäivähoidon kehittämisryhmän puheenjohtaja.

Vaihtoehtoja nyt punnitaan
Kaupunki selvittää parhaillaan, millainen varahoitopaikka tulee kyseeseen perhepäivähoitajan tasoitusvapaan ajaksi.

– Varahoitopaikka ei voi olla toisen perhepäivähoitajan koti, vaan sen pitää olla jokin toinen hoitopiste, Hakkarainen kertoo.

Vaihtoehtoja on useita. Kaupunki voi perustaa varahoitopisteen, jossa on yksi työntekijä ja jonne yhden perhepäivähoitajan hoidossa olevat lapset voivat mennä hoitajan tasoitusvapaan ajaksi.

Varahoitopaikka voi olla myös ryhmis, tai kaupunki voi palkata yhden perhepäivähoitajan varahoitajaksi olemassaoleviin työpisteisiin.

– Voi sen niinkin toteuttaa, jos perhepäivähoitajia on niin paljon, että yksi voi olla yhden viikon yhden lapsiryhmän varahoitajana.

Asiakasilloissa keskustellaan
Hakkarainen sanoo ymmärtävänsä vanhempia, joita hoitopaikan vaihtuminen arveluttaa. Hän toteaa, että päivähoitolain vaatimus luotettavasta ja turvallisesta ihmissuhteista kärsii uusista järjestelyistä.

– Vanhemmat ovat valinneet perhepäivähoidon, koska ovat halunneet pienen, rauhallisen ryhmän ja yhden ihmisen lasta hoitamaan. Ei se vastaa heidän tavoitettaan eikä tarkoitustaan, että lapsi joutuukin siirtymään sinne ja tänne.

Kaupungin varhaiskasvatus kutsuu perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmat kirjeitse asiakasiltaan, jossa tiedotetaan ja keskustellaan työaikalain tuomista muutoksista. Illat järjestetään sekä kantakaupungissa että muissa kaupunginosissa.

Vuorohoidosta päiväkotiin
Hämeenlinnan kantakaupungissa perhepäivähoitajien työajat on tähän asti pystytty järjestämään kohtalaisen lyhyiksi, pääsääntöisesti puoli seitsemästä viiteen.

Ydin-Hämeessä, Rengossa ja Kalvolassa perhepäivähoidossa on lapsia myös vuorohoidossa ja iltahoidossa. Vuorohoidossa perhepäivähoitajan työnteko on joskus, tosin melko harvoin, jopa ympärivuorokautista.

– Uuden työaikalain seurauksena vuorohoidossa olevat lapset täytyy siirtää päiväkotiin. Ehdotonta on, että ainakaan uusia vuorohoitoa tai yöhoitoa tarvitsevia lapsia ei sijoiteta perhepäivähoitoon, Hakkarainen kertoo.

Lisäkustannuksia kaupungille
Kunnille perhepäivähoitajien työaikalaki tuottaa lisäkustannuksia, jotka Kuntaliiton laskelmien mukaan ovat kaikkiaan noin 32 miljoonaa euroa.

Lisäkustannuksia tulee Hämeenlinnallekin. Tilaajapäällikkö Seija Mäkisen mukaan tällä hetkellä kaupungilla ei ole tietoa, millaisista summista on kyse.

– Varhaiskasvatuksen (päivähoidon) tuottajapuolella nyt kovasti mietitään ja lasketaan, mitä vaikutuksia työaikalailla on. Heiltä sitten aikanaan tulee tietoa, mitä siellä tarvitaan.

Laki tuli voimaan vuoden alussa, mutta kuntien on pantava se käytäntöön elokuun alkuun mennessä. Alun perin aikaa piti olla vuoden loppuun saakka, joten siirtymäajan lyheneminen tuli kevättalvella yllätyksenä kunnille.

– Tätä perhepäivähoidon työaikamuutosta on jo puhuttu yli 10 vuotta. Siinä mielessä oli odotettavissa, että se jossain vaiheessa tulee vastaan. Mutta siitä huolimatta se tuli vähän yllättäen kaikkine seurauksineen, Mäkinen sanoo. (HäSa)

Pictures