Uutiset

Kaupunki keskittää ilmoitteluaan nettiin

Hämeenlinnan kaupunki on siirtämässä ilmoitteluaan entistä enemmän internetiin. Kaupunginhallitus suosittelee, että jatkossa sen valitsemissa ilmoituslehdissä julkaistaan asioista vain lyhyt tiedonanto ja asiaa koskevat tarkemmat tiedot löytyvät kaupungin omilta internetsivuilta.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina muuttaa ilmoitustensa julkaisukäytäntöä joulukuun alusta alkaen.

Tähän saakka kaupungin ilmoituksia on julkaistu Hämeen Sanomissa, Viikko-Hämeessä, Keski-Hämeessä, Hämeenlinnan Viikkouutisissa ja Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa. Lisäksi esimerkiksi työpaikkailmoituksia on julkaistu myös muissa tiedostusvälineissä. Viime vuonna kaupungin ilmoituskulut olivat konserniyhtiöt mukaan lukien hieman alle 300 000 euroa.

Joulukuun alusta alkaen kaupungin ilmoituslehtinä käytetään ainoastaan Hämeen Sanomia sekä Ydin-Hämeen palvelujen osalta Keski-Hämettä. Lisäksi kaupungin ilmoitukset, kuulutukset, tapahtumat ja tiedotteet sekä kattava tieto palveluista keskitetään kaupungin nettisivuille.

Ilmoituslehtien lisäksi ilmoituksia on julkaistu myös kaupungin internetsivuilla www.hameenlinna.fi, jonka palvelussa käy kuukausittain viestintäpäällikkö Tiina Vahtokarin mukaan 110 000 – 140 000 kävijää.

Ilmoittelun periaatteet koskevat myös kaupungin tytäryhtiöitä.

Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset ja Hämeenlinnan Viikkouutiset kuuluvat Hämeen Sanomat -yhtiöön. (HäSa)