fbpx
Uutiset

"Kaupunki laiminlyö valvontavelvollisuuttaan Keinukamarissa"

Lähi- ja perushoitajaliitto Superin mukaan Hämeenlinnan kaupunki on laiminlyönyt pitkään velvoitettaan valvoa hoivakoti Keinukamarin toimintaa.

Järjestöpäällikkö Raija Moilanen sanoo hoivakodin henkilöstövajeen olevan kiistaton.

– Hoivakodissa lasketaan hoitohenkilöstömitoitukseen myös hallintohenkilökuntaa, jotka eivät konkreettisesti työskentele hoivakodissa. Minulla on dokumentit, että olen tavannut sekä palveluntuottajaa että -ostajaa, ja että he ovat ilmoittaneet aluehallintovirastolle (avi), että näin henkilöstömitoitus talossa lasketaan.

Moilasen mukaan ikäihmisten vastuualueen tilaajajohtaja Jukka Lindberg ja ikäihmisten lautakunta ovat olleet kuukausia tietoisia henkilöstövajeesta, mutta tilanteeseen ei olla puututtu Superin eikä avin huomautuksista huolimatta.

– Kyseessä on ostosopimuksen vastainen toiminta, mitä ikäihmisten lautakunnan olisi pitänyt valvoa. Nyt niin ei ole tapahtunut. Veronmaksajien euroilla ei saada sitä palvelua, mistä kaupunki maksaa, Moilanen sanoo.

“Päätöstä tulisi noudattaa”

Avi totesi viime heinäkuussa, että Keinukamarissa on liian vähän henkilöstöä. Virasto on pyytänyt Keinukamaria pitävältä Attendo Medonelta selvitystä, miten tilanne korjataan. Selvitystä odotettiin syyskuun puoliväliin mennessä, mutta sitä ei ole annettu.

Ikäihmisten lautakunta puolestaan on pyytänyt avilta asian uutta käsittelyä. Moilasen mukaan tilaajan ja Attendo Medonen vastaanhangoittelu on ainutlaatuista.

– Avin päätöstä tulee noudattaa. En ole kertaakaan 28 vuoden aikana tavannut tapausta, jossa vastaavasti viitataan kintaalla valvonnalle ja avin päätöksille. (HäSa)

Hoitaja: Epäkohtiin ei saanut puuttua

Keinukamarissa työskennellyt lähihoitaja Sanna Matosaari sanoo hoivakodin johdon moittineen havaitsemiinsa epäkohtiin puuttunutta henkilöstöä.

– Lisäksi asioista puhuneiden ammatinvalinta kyseenalaistettiin.

Matosaari työskenteli yhteensä noin vuoden ajan Keinukamarin tehostetun palveluasumisen yksikössä sekä dementiayksikössä. Hänen määräaikainen työsuhteensa päättyi viime maaliskuussa, eikä työsopimusta uusittu. Matosaaren mukaan syynä oli se, että hän luovutti viime kevättalvella hoivakodissa käyneelle kaupungin edustajalle muistion itse havaitsemistaan ja muiden hoitajien listaamista ongelmista.

– Tämän jälkeen jouduin hoivakodin johtajan puhutteluun, jossa sanottiin minun tekevän työtä liikaa sydämellä, ja että olin toiminut talon vastaisesti antaessani tietoja kaupungille.

Matosaaren luovuttamassa muistiossa kirjataan 15 potilaisiin ja henkilöstöön vaikuttavaa puutetta Keinukamarin toiminnassa. Muistiossa mainitaan mm. henkilöstömitoituksen puutteet, yöhoitajien puute, vaippojen vaihtovälin venyminen ja rauhoittavien lääkkeiden käyttäminen, koska hoitajat eivät ehtineet rauhoittaa levotonta potilasta.

Matosaaren mukaan kemiallinen sitominen, eli levottoman vanhuksen rauhoittaminen lääkkeillä oli yleistä.

– Esimerkiksi suljetulla dementiaosastolla pitäisi olla koko ajan oma yöhoitajansa, mutta tosiasiassa vanhukset olivat lähestulkoon koko yön yksin. Siinä vaiheessa, kun kaksi hoitajaa oli yöaikaan vastaamassa 66 ihmisen turvallisuudesta, minun oli pakko unohtaa oman työpaikkani turvaaminen.

TÄSTÄ ON KYSYMYS

Avin mukaan Keinukamarin koko henkilöstömitoituksen tulee olla asukkaiden hoitoisuustason vuoksi 0,6 hoitajaa ja 0,1-0,15 avustavaa työntekijää asukasta kohden.

Lisähenkilöstöä tarvittaisiin tämän mukaan 4,3 työntekijää.

Tilaajajohtaja Jukka Lindbergin mukaan asukkaiden hoitoisuustaso ei ole noussut.

Super väittää Keinukamaria pitävän Attendo Medonen laskevan virheellisesti hallintohenkilökuntaa hoitohenkilöstöön kuuluvaksi. Liitto on huomauttanut asiasta Hämeenlinnan kaupunkia ja Keinukamaria pitävää Attendo Medonea.

Super syyttää hoivakotia myös hoidon puutteista, mm. kemiallisesta sitomisesta.

Kaupunki ja Attendo Medone ovat päättäneet tarkastuttaa asukkaiden lääkityksen tason puolueettomalla taholla.

Keinukamarissa on 66 tehostetun palveluasumisen hoivapaikkaa, joista 24 sijoittuu kahteen dementiaryhmäkotiin.

Menot