Uutiset

Kaupunki ostaa maata Kirstulan autotaloa varten

Hämeenlinnan kaupunki aikoo hankkia maata Kirstulan tulevaa autotalohanketta varten. Alue on suurimmaksi osaksi jo kaupungin omistuksessa, mutta sen keskellä sijaitsee yksi yksityisen omistamaa tontti ja yksi kolmesta palstasta koostuva tila.

Kaupunki on neuvotellut tilan ja tonttien omistajien kanssa kaupasta. Ostettavan alueen pinta-ala on yhteensä 3,2 hehtaaria.

Kaupunki jätti maanomistajalle 730 000 euron suuruisen ostotarjouksen, mutta tämä ei hyväksynyt sitä. Omistaja jätti puolestaan tammikuun lopulla 800 000 euron myyntitarjouksen.

Kaupunginjohtaja Tapani Hellstén esittää maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi myyntitarjouksen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi syyskuussa Kirstulan autokaupan keskusta koskevan aiesopimuksen ja kaupunginhallitus marraskuussa projektiyhtiön osakassopimuksen. Hankkeen valmistelun ja asemakaavatyön edetessä kaupunki on todennut, että kasvaneeseen kokonaisuuteen kannattaa liittää myös yksityisten maanomistajien tontit.

-Tällä tavoin mahdollistetaan parhaiten muun muassa tielinjausten tarkistaminen, radan alittavan tunnelin käyttöönotto, varautuminen pääradan lisäkapasiteettiin ja koko alueen hulevesiratkaisut, toteaa kaupungingeodeetti Aki Järvinen.

Hänen mukaansa tontit liitetään pääosin autotalohankkeen kokonaisuuteen ja kaupunki hyötyy niistä siinä vaiheessa, kun autotalohankkeen tontti myydään. (HäSa)