Uutiset

Kaupunki pani pisteen kiistalle

Hämeenlinnan kaupunginhallitus näytti terveyskeskuksen liikelaitokselle, että tilaajan ääni painaa tuottajaa enemmän.

Se hyväksyi maanantaina liikelaitoksen palvelusopimuksen ja totesi sen astuvan voimaan, vaikka liikelaitos ei ole sopimusta allekirjoittanut.

Kaupunginhallituksen mukaan palvelusopimusta ja siihen sisältyvien riskien toteutumista seurataan jatkuvasti ja sopimusta on mahdollista tarvittaessa tarkistaa.


Siirtoviiveistä liki 900 000 lasku

Kaupunki ja Hämeenlinnan terveyspalvelut -liikelaitos ovat hieroneet tämän vuoden palvelusopimusta jo viime elokuusta lähtien. Kumpikin hyväksyy sopimuksen loppusumman, 31,3 miljoonaa euroa. Kiistaa on syntynyt sen sijaan erilaisten uhkien ja riskien vastuista.

Yksi avoimista kysymyksistä koskee siirtoviivemaksuja, joita keskussairaala perii kaupungilta siltä ajalta, mitä potilaat odottavat keskussairaalassa jatkohoitopaikkaa. Uuden palvelusopimuksen mukaan vastuu siirtoviivekustannuksista siirtyy terveyskeskusliikelaitoksen harteille.

Kaupunginjohtajien mukaan liikelaitos on esittänyt useita reunaehtoja, joiden toteutuessa vastuu maksuista siirtyisi takaisin kaupungille.

Liikelaitoksen johtokunta puolestaan katsoo, että rajat on asetettava etukäteen, koska kyse on hoitoketjusta, johon vaikuttavat liikelaitoksen lisäksi myös keskussairaalan toimintakäytännöt sekä ikäihmisten palveluiden kyky ottaa vastaan uusia asiakkaita.

-Erityishaaste on, että palvelurakennemuutoksen myötä vähennetään kuusi palveluasumispaikkaa kuukaudessa seuraavat neljä vuotta, toimitusjohtaja Risto Mäkinen toteaa liikelaitoksen johtokunnan tammikuisessa pöytäkirjassa.

Hämeenlinna maksoi viime vuonna keskussairaalalle siirtoviivemaksuina 897 000 euroa.


Varastokulut nousivat

Lisäksi kiistaa on hankinta- ja varastointikustannuksista.

Kaupunki siirsi terveyskeskuksen hoitotarvikkeiden hankinnan viime keväänä kaupungin varikolta ja sairaanhoitopiiriltä Seutukeskus Oy Hämeelle. Hankintakulujen ei pitänyt nousta uudistuksen myötä.

Marraskuussa liikelaitos sai tiedon, jonka mukaan varastointikustannukset nousevat tänä vuonna 15 prosentista 25 prosenttiin. Kyse on noin 150 000 euron lisälaskusta, johon ei ole varauduttu liikelaitoksen talousarviossa.

Liikelaitoksen johtokunta on edellyttänyt, että kaupunki maksaa ylimääräisen kustannuksen ja ryhtyy toimiin hankintatoimen kustannusten hillitsemiseksi.

Kaupunginhallitus ei ota suoraan kantaa esitykseen. Se toteaa, että meneillään on hankinta- ja varastotoimintojen siirtymävuosi, jonka aikana kaupunkikonsernin on yhdessä Seutukeskus Oy Hämeen kanssa laskettava toiminnan kustannuksia. (HäSa)

Mainos