Uutiset

Kaupunki puoltaa Alvettulan sillan suojelua

Hauhon Alvettulan kylän vanhalla sillalla on sekä kulttuurihistoriallista että rakennusteknistä arvoa, joten kaupunginhallitus puoltaa sillan suojelemista lailla. Museovirasto on esittänyt Alvettulan sillan suojelemista lailla rakennusperinnön suojelemisesta.

Kaupunginhallitus muistuttaa lausunnossaan ely-keskukselle, että Alvettulan silta on yksi Suomen ensimmäisistä teräsbetonisilloista.

Hämeen tie- ja vesirakennuspiiri peruskorjasi sillan 1970-luvulla ja luovutti sen varta vasten perustetun tiekunnan omistukseen. Nykyisin silta palvelee yksityistien osana paikallista liikennettä.

Tiekunnalla ei varoja pitää kunnossa

Kaupunki katsoo, että vastuu sillan hallinnasta ja ylläpidosta tulisi siirtää Tiehallinnolle.

Tieliikenteen historian vaaliminen kuuluu sille, eikä tiekunnalle, jolla on rajalliset mahdollisuudet vastata sillan historiallisen arvon ja kunnon säilymisestä.

Kaupungin mukaan Alvettulan sillan suojeleminen merkitsee, että sen rakenteita korjataan ja tarvittaessa uusitaan. Silloin tulee käyttää materiaaleja ja työtapoja, jotka vastaavat sillan nykyisiä rakenteita ja luonnetta, eivätkä vaaranna sillan säilymistä.

Vanhan 1916 valmistuneen sillan paikalla on ollut 1700-luvulta peräisin ollut Jalkavahan silta, mikä kertoo seudun pitkästä historiasta.

Historiaa muttei liikennehistoriaa

Alvettulan silta sijaitsee vanhan maantien varrella, joka jäi sivuun kun maantien paikkaa siirrettiin ja uusi silta rakennettiin 1974. Vanha silta oli sittemmin määrä purkaa, mutta suojelijoiden onnistui estää purkaminen.

Alvettulan museosilta oli 1982-2009 osa valtakunnallista tiemuseota, mutta poistettiin listalta osittain huonon kuntonsa vuoksi. Tiehallinto katsoi silloin, että sillalla on historiallista mutta ei liikennehistoriallista arvoa.

Silta on osa Alvettulan rantayleiskaavaa, jossa sillan luoteis- ja eteläpuolella on suojelualueet. Itse Alvettulanjoen ylittävä silta on vesiliikenteen aluetta. Alvettulassa ei ole valmisteilla uusia, sillan suojelun mahdollistavia kaavoja. (HäSa)