Uutiset

Kaupunki satsaa kulttuuriin ja liikuntaan

Hämeenlinnan kaupunki saa palveluistaan asukkailta kouluarvosanaksi 7,6.

Kaikkein tyytyväisimpiä asukkaat ovat entiseen tapaan kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin, joille kaupunkilaiset antoivat tuoreessa kyselyssä yli kahdeksan arvosanat.

Tunnetuimpia kulttuuripalveluja ovat kirjasto ja teatteri, liikuntapalveluista puolestaan ulkoilualueet, reitit, uimarannat ja -hallit.

Selvästi yli puolet asukaskyselyyn vastanneista koki, että kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat vaikuttaneet heidän mielikuvaansa kaupungista positiivisella tavalla.

Tulos ei yllätä lasten ja nuorten sekä elämänlaatupalvelujen tilaajajohtajaa Markku Rimpelää.

-Näin ulkopaikkakuntalaisena voin sanoa, että kulttuuriin ja liikuntaan on Hämeenlinnassa satsattu, Rimpelä sanoo.

Hän viittaa myös tuoreeseen selvitykseen, jossa vertailtiin 25 suurimman kaupungin kulttuuritoiminnan kustannuksia. Hämeenlinna sijoittui joukossa sijalle 15, kun tarkasteltiin kulttuurin nettomenoja suhteessa kunnan asukaslukuun.

Alle keskitason Hämeenlinnassa on resurssoitu kirjastoon, orkesteriin ja yleiseen kulttuuritoimintaan, keskitason mukaisesti museoihin ja teatteriin sekä yli keskitason Verkatehtaaseen ja taiteen perusopetukseen.


Opetuspalvelut rankattiin hyviksi

Kaupungin asukaskyselyssä kulttuurin ja liikunnan lisäksi myös opetuspalvelut saivat keskiarvoa korkeamman arvosanan 7,8, vaikka kyselyn tekohetkellä marraskuussa julkisuudessa käytiin vilkasta keskustelua Normaalikoulun ja Ojoisten koulujen kohtalosta.

-Molemmat näkyivät asukaskyselyssä. Selvästi pystyttiin rajaamaan, millä alueilla huonovointisuutta oli eniten, Rimpelä kertoo.

Koulujen jälkeen parhaimmiksi kaupunkilaiset arvioivat henkisen hyvinvoinnin palvelut ja mielenterveyspalvelut sekä lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut.

Lasten ja nuorten palveluista heikoimmin kyselyssä sijoittuivat varhaiskasvatuspalvelut, joissa asukkaat kokivat olevan parantamisen varaa. Varhaiskasvatuspalvelut saivat kokonaisuudessaan asukkailta keskiarvoksi 7,3.

-Esille nousi palvelujen saatavuus. Kyselyn toteuttamisajankohtana käytiin keskustelua kotihoidontuen kuntalisästä. Kriittisimmin varhaiskasvatuspalveluihin kyselyssä suhtautuivat yhden aikuisen taloudet sekä kotiäidit ja -isät, kertoo varhaiskasvatuspalveluiden tilaajapäällikkö Seija Mäkinen.


Hännänhuippuna vanhuspalvelut

Kaikkein huonoimman arvosanan marraskuussa toteutetussa asukaskyselyssä saivat ikäihmisten palvelut, jotka rankattiin ainoana alle seitsemän kouluarvosanalla (6,7).

Rimpelä kuitenkin huomauttaa, ettei arvosana ole vertailukelpoinen, koska ikäihmisten määrä vastanneista oli kyselyn painotuksesta johtuen varsin pieni.

-Siitä ei kannata vetää mitään johtopäätöksiä. Otos ei riitä mielipiteeksi, joten jättäisin sen oman onnensa varaan, Rimpelä toteaa. (HäSa)

Mainos