Uutiset

Kaupunki sovittelee bussiliikennettä kahdelle kadulle

Kaupunki ryhtyy pikapuoliin tutkimaan, voitaisiinko etelä-pohjoissuuntainen linja-autoliikenne keskittää kaupungin keskustassa Sibeliuksenkadulle ja Kasarmikadulle.

Tämä vaihtoehto sai eniten kannatusta kaupunkiliikenteen käyttäjille tehdyssä kyselyssä, yhteensä 44 prosenttia. Kaikkiaan vastauksia tuli 340 kappaletta.

Toiseksi eniten kannatusta (31%) sai vaihtoehto, jossa bussiliikenne olisi keskitetty Kasarmikadulle ja katuosuus olisi siten muutettu kaksisuuntaiseksi.

Päätös jatkosta tehdään piakkoin

Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallion mukaan eniten kannatusta saaneella reitillä bussiliikenne toimisi todennäköisesti katuverkon kannalta sujuvimmin.

Kahdessa muussa esillä olleessa vaihtoehdossa etelä-pohjoissuuntainen linja-autoliikenne olisi keskitetty yhdelle kadulle, joko Sibeliuksenkadulle tai Kasarmikadulle.

Näiden vaihtoehtojen heikkoja kohtia olisivat olleet risteykset, joissa kaksi eri suuntaan menevää bussia olisivat joutuneet kohtaamaan. Lisäksi bussiliikenteen seassa olisi liikkunut todennäköisesti myös henkilöautoja.

Palokunnankadun luonne muuttuu tulevaisuudessa, sillä kadusta on tarkoitus tehdä joukkoliikennepainotteinen katu. Ajatus on, että sitä pitkin kulkisivat sekä idästä että lännestä kaupungin keskustaan tulevat bussit. Linja-autoasemasta taas tulisi solmukohta, jossa kauko-, seutu- ja paikallisliikenne kohtaavat. Nykyisin idästä tulevat bussit ajavat Hallituskadulle.

Nyt tarkemmin tutkittavan vaihtoehdon kriittisin kohta on Sibeliuksenkadulla, pienen mäen päällä sijaitseva suojatie, jota pitkin kävelijät kulkevat Reskalta torille. Maarit Kaartokallion mukaan myös muutama kyselyyn vastanneista kantoi tästä huolta.

– Tietenkin myös Sibeliuksenkadulle, torin laitaan tarvitaan bussipysäkki korvaaman nyt Hallituskadulla, kirkon kohdalla olevaa pysäkkiä. Todennäköisesti se siihen mahtuu, mutta tämäkin asia täytyy tutkia.

Etelä-pohjoissuuntaisen pääreitin suunnittelua jatketaan kahdelle kadulle hajautetulla mallilla. Koko keskustan kattavan liikennesuunnitelman pitäisi valmistua ennen kesää.

Siirin yhteyksiä tarkoitus parantaa

Kyselyn vapaassa kommenttiosiossa nousi esille Siirin alueen heikoiksi koetut joukkoliikenneyhteydet ja etenkin kehno ilta- ja viikonloppuvuorojen tarjonta.

Maarit Kaartokallion mukaan Siirin alueen ongelmat ovat tiedossa. Parannusta on tulossa, tosin todennäköisesti vasta uudessa linjastosuunnitelmassa.

Samassa suunnitelmassa on tarkoitus parantaa myös yhteyksiä kaupungin länsipuolen ja Tiiriön välillä. Ongelmana on linja 14. Sen kyydissä meno Tiiriöön on sujuvaa, mutta takaisin Hirsimäkeen ja Loimalahden suuntaan täytyy palata kaupungin kautta kiertämällä.

Kaupunkiliikenteen linjat on tarkoitus käydä läpi ja päivittää niin, että ne voitaisiin ottaa Maarit Kaartokallion arvion mukaan aikaisintaan kesällä 2013 – käytännössä sen jälkeen, kun moottoritien katetyömaa on valmistunut. (HäSa)

 

 

 

Menot