Uutiset

Kaupunki vaatii sairaanhoitopiiriltä entistä parempaa tuottavuutta

Hämeenlinnan kaupunki katsoo, että sairaanhoitopiirin pitäisi parantaa tuottavuuttaan. Kaupunki voi käyttää terveydenhuoltoon ensi vuonna vain yhden prosentin verran enemmän rahaa kuin tänä vuonna, vaikka kustannukset nousevat kuluvasta vuodesta ensi vuoteen noin kolme prosenttia.

Sairaanhoitopiirin tulee siis jatkaa tuottavuusohjelmansa noudattamista.

Tuottavuuden korostaminen tulee esiin kaupunginhallituksen lausunnossa, joka koskee Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taloussuunnitelmaa. Suunnitelmakausi kattaa vuodet 2012-2015.


Varastotoiminnot yhteen

Kaupunki muistuttaa lausunnossaan, että sairaanhoitopiirin ja kaupungin varastointi- ja logistiikkatoiminnot pitäisi yhdistää mahdollisimman pian. Käytännössä yhteistyö koskisi Seutukeskus oy Hämettä ja sairaanhoitopiiriä, sillä kaupunki on omalta osaltaan siirtänyt nämä toiminnot Seutukeskukselle.

Kaupunki katsoo, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tulee muodostaa toiminnallinen kokonaisuus. Uusi terveydenhuoltolaki edellyttää perusterveydenhuollon yksikön perustamista sairaanhoitopiiriin.

-Yksikön tarkoitus on kehittää hoitoketjuja sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä koko maakunnassa, sanoo tilaajajohtaja Jukka Lindberg Hämeenlinnan kaupungilta.

Kaupunki mainitsee lausunnossaan myös terveyshyötymallin.

-Aiomme kehittää terveydenhuoltoa niin, että tulee erilaisia vastaanottoputkia. Olisi erikseen akuuttien sairauksien vastaanottoputki ja erikseen kroonisten kansansairauksien putki. Tavoitteena on puuttua kansansairauksiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja saada hoidot tasapainoon, Lindberg selvittää.

-Tämä vaikuttaa siihen, miten hoidot järjestetään kantakaupungissa, ja halusimme näin tiedottaa asiasta myös sairaanhoitopiirille.


Psykiatriaan avohoitoa

Hämeenlinna katsoo myös, että psykiatrian rakennemuutosta tulee jatkaa. Kaupunki haluaa painottaa avohoitoa ja vähentää sairaalahoitoa. Avomuotoisia mielenterveyspalveluja siirretään sairaanhoitopiiriltä kaupungille.

Ensihoito ja sairaankuljetus siirretään ensi vuonna sairaanhoitopiirin järjestettäväksi. Kaupunki edellyttää, että kustannusten jako kuntien kesken toteutetaan oikeudenmukaisesti. Lisäksi kaupunki haluaa tästä muutoksesta tehokkuushyötyjä.

Uuden, toukokuun alussa voimaan tulevan terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Tarkoitus on, että terveyskeskus vastaa potilaan kokonaishoidosta. Hämeenlinnan mielestä tämä edellyttää sitä, terveyskeskuslääkärit voivat konsultoida helposti erikoislääkäreitä. (HäSa)