Uutiset

Käyttäjämaksuista rahaa miljardiluokan väylähankkeisiin – rahoitus i osakeyhtiön kautta

Infrahankkeiden rahoittamista pohtineen työryhmän loppuraportti luovutettiin ministeri Petteri Orpolle (kok.)
Kuva: Joel Maisalmi

Miljardiluokan väylähankkeiden rahoittamiseksi pitäisi kerätä käyttäjämaksuja ja sijoittajien varoja. Tulevaisuuden infrahankkeiden rahoitus tapahtuisi osakeyhtiön kautta.

Kunnat ja valtiot ovat myös luontevia osakkaita yhtiöissä, mutta hankkeiden toteuttaminen vaatisi muutakin rahoitusta, kuten EU-tukia ja kiinteistöjen kehittämisestä saadusta arvonnoususta.

Tätä esittää väylähankkeiden rahoittamista pohtinut työryhmä, joka luovutti loppuraporttinsa valtionvarainministeri Petteri Orpolle (kok.) hetki sitten.

– Hankkeen toteutusedellytykset ovat sitä paremmat, mitä suurempi osuus kustannuksista voidaan kattaa näillä keinoilla. Myös kolmannen tahon yhtiöön sijoittama oma pääoma parantaa hankkeen toteutumisedellytyksiä, jos kolmannen tahon mukaan tulon arvioidaan tuovan etuja hankkeelle, luovutustilaisuudessa todettiin.

Päätös hankeyhtiön käyttämisestä tapauskohtaisesti

Työryhmän mukaan hallitus voi päättää hallitusohjelmassa siitä, ryhdytäänkö neuvottelemaan joidenkin hankkeiden toteuttamisesta.

Samalla voidaan tehdä päätös siitä, käytetäänkö näiden hankkeiden toteuttamisessa hankeyhtiöitä.

Työryhmän toimeksiannon taustalla oli tarve selvittää uusia rahoitusmalleja kalliiden väylähankkeiden toteuttamiseksi.

– Suomessa on vireillä useita miljardiluokan väylähankkeita, joiden toteuttamien pelkällä budjettirahoituksella on vaikea. Uudet rahoitusmallit mahdollistavat tärkeiden hankkeiden valmistelun viemisen eteenpäin, ministeri Orpo sanoi.

Orpon mukaan seuraava hallitus voi päättää useamman hankkeen käynnistämisestä.

Rakennusteollisuus: Hankeyhtiöt käyttöön heti

Rakennusteollisuus RT totesi välittömästi loppuraportin julkaisun jälkeen, että hankeyhtiömallia pitäisi testata jo vuoden 2019 liikennehankkeissa.

Rakennusteollisuuden mukaan pelkällä budjettirahoituksella hankkeita ei saada käyntiin ajoissa. Yhtiömalli ja yksityinen rahoitus nopeuttaisi suurten hankkeiden käynnistymistä.

Menot