Uutiset

Kehitysvammaisten asuminen kilpailutetaan

Kilpailutus ei tarkoita muutoksia niiden kehitysvammaisten kohdalla, jotka jo asuvat yksityisissä, kaupungin tai vaikkapa Etevan asumisyksiköissä.

-Tämä koskee lähinnä uusia asiakkaita ja niitä, jotka haluavat vaihtaa toiseen yksikköön, tilaajajohtaja Jukka Lindberg vakuuttaa.

Kehitysvammaisten asumispalvelut ja osa kotiin annettavista palveluista kilpailutetaan nyt ensimmäistä kertaa.

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta (tetola) hyväksyi periaatteessa kilpailutuksen keskiviikon kokouksessaan.

Tarkemmat kilpailutuksen periaatteet tulevat vielä kevään kuluessa lautakunnan käsittelyyn. Tarjouskilpailu voidaan käynnistää kesän korvalla.

-Ehkä ehdimme jo alkukesästä, Lindberg arvioi.


Apupalveluistakin tarjouksia

Kuten ikäihmisilläkin, myös vammaisten palveluissa pyritään erottamaan asunto ja sinne annettavat palvelut.

Asumisen yhteydessä kilpailutetaan ne kotiin annettavat palvelut, jotka ovat muuta kuin kotipalvelua.

Tällä tarkoitetaan lähinnä arkisissa askareissa avustamista, vaikkapa kauppareissujen tekoa, johon ei välttämättä tarvita sosiaali- tai terveydenhuollon tutkintoa.

Hämeenlinnan asuntotoimen tulee varautua siihen, että myös kehitysvammaiset tarvitsevat esteettömiä asuntoja, joihin on mahdollista antaa tarvittavat palvelut.

Suuretkin asunnot voivat tulla kysymykseen, koska silloin asukkaat saavat turvaa ja seuraa toisistaan.


Tetola päättää kriteereistä

Vuodessa kehitysvammaisten asumiseen käytetään noin kahdeksan miljoonaa euroa. Eri yksiköissä asuu noin 140 henkilöä.

Yksityisiä kehitysvammaisten asumisyksiköitä on Hämeenlinnassa kymmenkunta. Niissä asuu nyt 33 kuntoutujaa. Erityisasuntosäätiön asunnoissa asuu 54 henkilö ja Etevan palveluissa 26 sekä kaupungin omissa yksiköissä 27.

Yksityisiltä palveluja ostetaan pääsääntöisesti vuodeksi tehtävillä maksusitoumuksilla.

Lindberg vakuuttaa, ettei kilpailutuksella ole vaikutusta niiden ihmisten asumiseen, joilla nyt on tällainen maksusitoumus.

-Ei ihmisiä ryhdytä tarjouskilpailun takia paikasta toiseen siirtelemään. Kehitysvammaisten asuminen vaatii vuosikymmenien sitoutumista. Se, että maksusitoumus on vain vuodeksi, johtuu budjettitekniikasta.

Tosin Hauhon Sullitun yksikkö lakkautetaan, sillä se ei täytä ympärivuorokautisen hoivan paloturvallisuusmääräyksiä.

Asukkaiden tarpeet ja toiveet kartoitetaan. Heille tarjotaan palvelut muissa yksiköissä.

Asumispalvelujen ohella kilpailutetaan myös kehitysvammaisten tilapäishoito.

Asumispalveluissa asiakastyytyväisyydellä voisi olla 10 prosentin painoarvo, vastuulla kokonaishoidosta 20 prosenttia ja tarjoushinnalla 70.

Tilapäiväishoivassa prosentit menisivät muuten samoin, mutta 20 prosenttia painoarvoa tulisi toimintakyvyn ylläpidosta. Nämä linjaukset tulevat vielä tarkemmin lautakunnan käsittelyyn lähikuukausina. (HäSa)

Päivän lehti

25.1.2020