Uutiset

Kehitysvammaisten Juteinikoti siirtyy Hattulan kunnalle

Juteinikoti siirtyy ensi vuoden alussa Eteva-kuntayhtymältä Hattulan kunnalle. Asiasta on neuvoteltu noin vuoden ajan, ja nyt asia on edennyt päätettäväksi.

Parolassa sijaitsevassa kehitysvammaisten Juteinikodissa on 18 asumispaikkaa, joista 11 on hattulalaisten kehitysvammaisten käytössä.

– Ulkokuntalaiset voivat jatkaa asumista entiseen tapaan, mutta meidän on sovittava jokaisen kunnan kanssa erikseen asiasta. Pysyvyys on kehitysvammaisille tärkeää, sanoo Hattulan perusturvajohtaja Mirja Saarni.

Osaksi kunnan palveluja

Miksi kunta sitten haluaa toiminnan itselleen? Saarni sanoo, että kyse on sellaisesta peruspalvelusta, joka sopii hyvin kunnan hoidettavaksi.

– Hattulassa ei ole muuta Etevan toimintaa. Osana kunnan toimintaa Juteinikoti voisi paremmin tukeutua kunnan omiin palveluihin ja saada synergiaetua muista palveluista, osaamisesta, koulutuksesta ja henkilöstöstäkin.

Eteva on kuntayhtymä, joka vastaa vammaispalvelujen tuottamisesta kaiken kaikkiaan 49 kunnassa.

Ajatuksena on, että jatkossa Juteinikoti olisi osa sosiaalityön vammaispalvelua. Tällöin se voisi käyttää hyväkseen esimerkiksi kunnan tuetun asumisen ohjaajaa.

Myös päivätoiminta siirtyy

Kunnalle ei ole siirtymässä pelkästään asumisyksikkö, vaan myös Juteinikodin päivätoiminta sekä liikkuva päivätoiminta.

Päivätoimintaa järjestetään sekä Juteinikodin asukkaille että omissa kodeissaan tai vanhempiensa luona asuville kehitysvammaisille.

Saarni korostaa, että vaikka Juteinikodin toiminta siirtyy kunnalle, kunta tekee edelleen yhteistyötä Eteva-kuntayhtymän kanssa.

– Hattulalaisia asiakkaita on muissakin Etevan yksiköissä, esimerkiksi Hämeenlinnassa. Tarpeen mukaan niitä käytetään jatkossakin.

Iiäkkäiden vanhempien kanssa asuvat kehitysvammaiset tarvitsevat lähivuosina nykyistä enemmän asumis- ja päivätoimintapalveluja.

Kunta vuokraa rakennuksen

Käytännössä toiminta siirretään kunnalle niin, että Juteinikodin vakituinen henkilöstö (18 työntekijää) siirtyy Hattulan kunnan palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti. Hattulan kunta vuokraa Juteinikodin rakennuksen.

Hattulan perusturvalautakunta käsitteli Juteinikoti-asiaa torstaina, ja seuraavaksi asia menee kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi.

(HäSa)