Uutiset

Keinukamarin ja avin sopimus kummastuttaa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ihmettelee Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) ja vanhusten hoivakoti Keinukamaria luotsaavan yksityisen Attendo oy:n välistä leväperäistä sopimusta.

Sen mukaan Attendon ei tarvitse järjestää Keinukamarin hoitohenkilökunnalle lääkehoidon lisäkoulutusta.

Tällä hetkellä Keinukamarissa työskentelee kuusi työntekijää, joiden lääkehoidon koulutus on vanhentunut ja joiden lääkkeiden jako- ja antolupa ei ole voimassa.

Keinukamarin työsuojeluvaltuutettu oli ottanut asiassa yhteyttä aviin.

”Työnjohto pihalla”

Avin 15. lokakuuta tekemän tarkastuksen jälkeen virasto on todennut puutteet, mutta suostunut Attendon esitykseen, jonka mukaan kyseiset työntekijät eivät enää osallistu vanhusten lääkehuoltoon.

Tämä on voimassa maaliskuun 1. päivään asti, jolloin Keinukamarin toiminta siirtyy takaisin Hämeenlinnan kaupungin omaksi toiminnaksi. Keinukamarissa on yt-neuvottelut käyty ja irtisanomisilmoitukset annettu.

– Minusta sopimus on kummallinen. En ole työhistoriani aikana törmännyt koskaan vastaavaan. Talon työnjohto on ihan pihalla asioista. Keinukamarissa on ollut kaikenlaista muutakin leväperäisyyttä pitkään. Kunhan asiat ovat vain vähän sinne päin, puuskahtaa Superin järjestöpäällikkö Raija Moilanen tuohtuneena viitaten mm. aiemmin henkilöstömitoituksessa ilmenneisiin puutteisiin.

Työvuoroissa päteviä

Moilasen mukaan valvontaviranomainen eli avi ei voi olla minkäänlainen sopijaosapuoli, vaan kaupungin tehtävänä on palveluiden ostajana seurata, että ostopalvelusopimusta ja lääkehuoltosuunnitelmaa noudatetaan.

– Avin olisi pitänyt vain asettaa päivämäärä, johon mennessä lääkeluvat on laitettava kuntoon.

Avin sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Satu Taiveaho perustelee avin alustavaa ja tarkastuskertomukseen kirjattua päätöstä juuri sillä, että toiminta siirtyy pian Attendolta takaisin kaupungin vastuulle.

– Kuitenkin puhutaan vain kuudesta työntekijästä kaikkiaan 42:sta. On sovittu menettely, että nämä henkilöt eivät osallistu lääkehuoltoon, vaan lääkehuoltoa toteuttavat jokaisessa työvuorossa ihmiset, joilla lääkkeenjako- ja antoluvat ovat kunnossa, Taiveaho kertoo.

Potilaat vaarassa?

Mukana yllätystarkastuksella ollut avin terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Arvonen ei ole törmännyt vastaaviin tapauksiin urallaan eikä osaa kommentoida, onko potilasturvallisuus nyt uhattuna vai ei.

– Yhteydenoton perusteella henkilökunta on huolissaan omasta osaamisestaan. Henkilökunnan oikeusturvan ja potilasturvallisuuden kannalta on hyvä, että jokaisessa työvuorossa on henkilö, jolla on asianmukaiset koulutukset kunnossa.

Superin Raija Moilasen mukaan potilasturvallisuus vaarantuu.

– Tämä tuo myös lisää työtä niille, jotka osallistuvat lääkehoitoon. Jokainen hoitaja joutuu kuitenkin seuraamaan lääkkeiden vaikutusta potilaisiin.

Henkilökunnan nimettömänä pysyttelevän edustajan mukaan työntekijöillä olisi ollut halukkuutta päivittää koulutustaan. Attendo ei kuitenkaan koulutuksiin suostunut.

– Pitää paikkansa. Ostopalvelusopimus päättyy helmikuun lopussa, joten syksyllä uusia koulutuksia ei enää pystytty järjestämään, kertoo Keinukamarin johtaja Tarja Makkonen. (HäSa)

Päivän lehti

28.10.2020

Fingerpori

comic