Uutiset

Keinusaareen tulee asuntoja ja toimistoja

Keinusaaren kakkosalueen kaava on tulossa nähtäville lähiaikoina. Yhdyskuntalautakunta käsittelee sitä maanantaina.

Alueelle kaavaillaan monimuotoisia asuintaloja, joihin pitäisi tulla myös perheasuntoja pienasuntojen lisäksi. Asuntoja kaavoitetaan noin 500 asukkaalle. Suunnitelmissa on sekä omistus-, osaomistus- että vuokra-asuntoja.

Asuintalot ovat 4-5-kerroksisia. Niitä tulee myös radan varteen, koska melu- ja tärinäselvitykset kertovat, että rakenteiden vaurioitumisriskiä ei ole. Myöskään käyttöviihtyvyyden ja asumisviihtyvyyden raja-arvot eivät ylity.

Piha-alueita suunnitellaan kuitenkin rajattavaksi aidoilla, jotka ehkäisisivät myös melua.

Pysäköintitalokin tulee

Kutalanjokeen rajautuvalle Keinusaaren kakkosalueelle on suunniteltu kaikkiaan 20 500 neliötä asuinrakentamista ja hieman vähemmän liike- ja toimistorakentamista.

Liike- ja toimistorakennuksia on tulossa sekä radan että Vanajantien varteen. Myös pienehkö 200 paikan pysäköintilaitos on suunnitteilla Verkatehtaan puoleiseen kulmaukseen.

Alueen keskelle jää siellä jo oleva voimalaitoksena toimiva lämpökeskus piippuineen. Sen ympäristöön tulee puistoaluetta.

Maapohja osin arvoitus

Keinusaari on vanhaa järvenpohjaa ja paksuimmillaan täyttömaakerros on jopa 10-metrinen.

Alueen ympäristötekniseen selvitykseen sisältyneen riskinarvioinnin mukaan todetut haitta-ainepitoisuudet eivät aiheuta ympäristö- tai terveysriskejä.

Tutkimusalueen maaperä ei selvityksen mukaan ole pilaantunut eikä ole tarvetta maaperän puhdistamiselle. Rakentamisen yhteydessä tulee kuitenkin varautua haitta-ainepitoisiin maamassoihin.

Asemakaavaluonnoksessa on yleismääräys, jonka mukaan maan kaivuun yhteydessä on otettava huomioon maaperän pilaantuneisuuden mahdollisuus.

Maaperä on tarvittaessa puhdistettava ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Rakentamisen arvioidaan tulevan keskimääräistä kalliimmaksi. (HäSa)