fbpx
Uutiset

Kesämökkien hinnat ovat jopa tuplaantuneet

Lomakiinteistöjen keskimääräiset hinnat ovat kasvaneet reilusti 2000-luvun aikana. Haja-asutusalueella sijaitsevien rantamökkien ja rantalomatonttien mediaanihinnat ovat jopa tuplaantuneet vuosien 2001-2010 aikana.

Tulos selviää Metsähallitus Laatumaan ja Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton tekemästä lomakiinteistökaupan markkinaselvityksestä.

-Vuonna 2001 rantamökin mediaanihinta haja-asutusalueella oli noin 43 800 euroa, kun viime vuonna se oli 90 000 euroa. On mielenkiintoista, että vaikka kaupankäynti hiljeni taantumassa, mediaanihinta kuitenkin jatkoi kasvuaan. Joskin hinnannousu oli vähäisempää, kertoo Markku Palén Laatumaan kiinteistökehityksestä.

Myös haja-asutusalueen rantatonttien mediaanihintojen kehityksessä on nähtävillä mökkihintojen kaltainen kasvu. 2000-luvun alussa rantatontti maksoi noin 15 200 euroa, viime vuonna puolestaan 30 000 euroa. Kanta-Hämeessä vastaava keskihinta oli viime vuonna 69 000 euroa.

Palénin mukaan tällä vuosikymmenellä rantatontin mediaanihinta on laskenut ainoastaan vuonna 2009 ja tuolloinkin vain niukasti.

Viime vuonna rantamökin hintataso nousi edellisvuodesta noin 6000 eurolla. Rantatontin puolestaan noin 4000 eurolla.

Kiinteistönvälittäjät uskovat nousuun

Valtaosa lomakiinteistökaupoista painottuu haja-asutusalueille ja moni kohde sijaitsee edelleen kaavoittamattomilla alueilla. Viime vuonna sekä mökki- että lomatonttien kauppamäärät kipusivat edellisvuodesta.

Suurin kasvu oli rantamökkikaupassa, joita tehtiin viime vuonna runsaat kaikkiaan 4 400 kappaletta. Se on noin 330 kauppaa eli 14 prosenttia edellisvuotta enemmän. Myös lomatonttikauppa on alkanut virota parin laskuvuoden jälkeen. Kaikkiaan viime vuonna myytiin 2 500 lomatonttia, joka on seitsemän prosentin parannus edellisvuoden tulokseen.

Kiinteistövälittäjät uskovat, että suurten ikäluokkien eläköityminen kasvattavaa kesämökkien kysyntää ja nostaa edelleen myös hintatasoa.

Yli 65 prosenttia kiinteistönvälittäjistä uskoo loma-asuntojen hintojen nousevan tänä vuonna, ilmenee Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry:n (SKVL) jäsenilleen tekemästä kyselystä.

-Yli viiden prosentin nousua odottaa noin 35 prosenttia vastaajista. Laskua hinnoissa ennakoi vain kuusi prosenttia, kun taas viidesosa välittäjistä uskoi hintatason pysyvän nykytasolla, kertoo SKVL:n toimitusjohtaja Jaana Anttila-Kangas.

Selvityksen mukaan hinnaltaan alle 100 000 euron kohteet myyvät parhaiten. Yli 200 000 euron lomapaikoille on useimmilla alueilla vain vähän kysyntää.

Anttila-Kankaan mukaan kysely osoitti, että tarjonta on edelleen monin paikoin liian vähäistä kysyntään nähden. Halutuimpia mökkejä ovat ison vesistön rannalla olevat omarantaiset ja hyvin varustellut kiinteistöt.

Markkinakatsaus perustuu Maanmittauslaitoksen toimittamaan aineistoon vuonna 2010 tehdyistä lomakiinteistökaupoista. Eri vuosien tilastoissa on käytetty samoja reunaehtoja, joten tulokset ovat vertailukelpoisia. (HäSa)

Menot