Uutiset

Kesän rapusaalis voi jäädä pieneksi

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen rapuseurannoissa on todettu kesällä 2003 syntyneiden täplärapujen koko monissa vesissä pieneksi. Tämä tietää tulevalla pyyntikaudella heikohkoa saalista.

Hämeen seurantavesissä kesällä 2003 syntyneet täpläravut olivat vain puolet normaalista, joissakin vesissä vain 5-20 prosenttia totutusta. Koska täplärapu tulee pyyntikokoon jopa kahdessa vuodessa ja viimeistään kolmantena kesänä, ennustetaan tämän vuoden rapusaaliista pienehköä.

Jokirapu kasvaa pyyntikokoiseksi täplärapua hitaammin, noin 4-7 vuodessa. Jokirapusaaliissa onkin mukana useita vuosiluokkia, jolloin poikastuoton hyvät ja huonot vuodet eivät heijastele saaliisiin kovin voimakkaasti.

Alueellisissa rapukantojen hoito-ohjelmissa on parina viime vuosikymmenenä istutettu varsin paljon jokirapuja rapuruton autioittamiin vesiin. Jokirapusaaliit kasvavatkin lähivuosina, mikäli rapurutto ei ole istutettuja kantoja hävittänyt.

Rapusaaliiden ennustaminen pidemmällä aikavälillä on vaikeaa. Alkukesän lämpösumma vaikuttaa ennen muuta ravustuskauden alun saaliisiin. (HäSa)

Päivän lehti

7.8.2020