Uutiset

Keskussairaala mukaan Pirkanmaan jättilabraan

Keskussairaalan laboratorio fuusioituu Pirkanmaalle perustettuun laboratorioyhtiöön, jos sairaanhoitopiirin valtuusto päätyy samalle kannalle kuin hallitus.

Käytännössä kyse on siitä, että sairaanhoitopiiri ryhtyy valmistelemaan liittymistä osakkaaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perustamaan laboratorioyhtiöön.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on yhtiöittänyt laboratorioliikelaitoksensa. Uuden yhtiön toiminta alkaa syyskuussa, mutta keskussairaalan laboratorio yhdistyy siihen aikaisintaan vuoden 2012 alussa.

Fuusiolla pyritään entistä tehokkaampaan ja kilpailukykyisempään toimintaan. Sen on laskettu merkitsevän yli kahden miljoonan euron vuotuisia säästöjä noin viiden vuoden kuluessa sekä huomattavia lisäsäästöjä investointitarpeissa.

Henkilöstöpula jäytää

Laboratorioissa on jo tällä hetkellä pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä. Lähivuosien suuren eläkepoistuman arvioidaan pahentavan henkilöstöpulaa.

Viiden vuoden kuluessa joka neljäs laboratorioiden työtekijöistä jää vanhuuseläkkeelle.

Fuusion reunaehdoksi on asetettu, että muutos tapahtuu sairaaloiden ja terveyskeskusten toiminnan ehdoilla. Palvelujen käyttäjille muutoksen ei pitäisi näkyä ainakaan heikentyvinä palveluina.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin laboratorio palvelee keskussairaalan lisäksi Riihimäen yksikköä sekä Hämeenlinnan ja Riihimäen terveyskeskuksia. Sairaanhoitopiirin alueella on noin 170 000 asukasta.

Myös Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä on käynyt neuvotteluja yhdistymisestä samaan yhtiöön, mutta siitä ei ole vielä tehty päätöksiä.

Fuusio koskeen kaikkiaan yli 600 työntekijää. Organisaatioiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 60 miljoonaa euroa.

Janakkalan terveyskeskuksella on edelleen oma laboratorionsa. (HäSa)