Uutiset

Keskussairaalan talous hirvittää tarkastuslautakuntaa

Henkilöstökulut on budjetoitu liian pieniksi ja muutenkin sairaanhoitopiirin tämän vuoden talousarvio sisältää isoja riskejä. Henkilöstömenojen budjetointi on puutteellista. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota jonojen purusta aiheutuvien lisätyökorvausten seurantaan.

Viime vuoden arviointikertomuksessaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta esittää suuren pelkonsa myös tämän vuoden taloudellisesta onnistumisesta.

Lautakunta kehottaa kuntayhtymän hallitusta ryhtymään pikaisiin toimiin, jotta tämän vuoden talousarvio saataisiin pitämään. Tarkastuslautakunta perää konkreettisia esityksiä nopeasti.

Lisäksi se esittää, että kuntayhtymään laaditaan tilaajarenkaiden kanssa lähivuosien talouden tasapainottamisohjelma.

Sairaanhoitopiirin hallitus merkinnee arviointikertomuksen vain tiedoksi tämän päivän kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtaja Jarmo Väänänen kuitenkin vakuuttaa, että talouden oikaisuun suhtaudutaan tosissaan.

– Asia tulee esille muun muassa sopimusohjausneuvotteluissa, joita käydään toukokuussa. Tietenkin sillä on vaikutuksia myös ensi vuoden budjettivalmisteluun.

Uudenlaista työnjakoa

Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kehottaa päällekkäisten toimintojen kriittiseen tarkasteluun, hoidon porrastukseen ja työnjaon kehittämiseen.

Samansuuntaisia toimia on Hämeenlinnan kaupunki perää sairaanhoitopiiriltä sille antamassaan lausunnossa. Hämeenlinna on kuntayhtymän suurin jäsenkunta.

Se kehottaa sairaanhoitopiiriä panostamaan muutosjohtamiseen, tuottavuuden lisäämiseen ja aktiivisiin rakennemuutoksiin.

Samalla Hämeenlinna toteaa, että osa erikoissairaanhoidon poliklinikoilla tuotettavista palveluista sopisi hyvin tuottaviksi terveyskeskuksissa.

Tällaisesta on kokemusta muun muassa Janakkalassa.

Lähetetulvalle salpa

Erikoissairaanhoitoa kevyemmillä konsultaatioilla pystytäisiin ehkä salpaamaan lähetteiden tulvaa, joka on rasittanut keskussairaalan toimintaa. Noin viiden vuoden kuluessa niiden määrä on lähes kaksinkertaistunut 40 000 lähetteestä 70 000:een.

Myös sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta pitää työnjaon kehittämistä erittäin tärkeänä.

Jarmo Väänäsen mukaan hiomista on lähinnä rajapinnoissa.

– Niin perusterveydenhuollon suuntaan kuin esimerkiksi yliopistollisten sairaaloiden suuntaan. En kuitenkaan osaa konkretisoida niitä.

– Sitä paitsi ei kaikkea päällekkäisyyttä voi poistaa. Esimerkiksi Forssassa tarvita dialyysiyksikkö, vaikka pääyksikkö on keskussairaalassa. (HäSa)

Menot