Uutiset

Keskustan uusi kauppakeskus ja pysäköintitalo

Kiitokset Marjatta Kaarakan ja Liisa Vartiaisen kannanotoista ja Hämeen Sanomille niiden julkaisemisesta 26.3.2006.

Kirjoituksessa mainittujen maisemallisten ja ulkonäöllisten näkökohtien lisäksi tulevat moottoritien päälle rakentamisen aiheuttamat erityiskustannukset.

Verkatehtaan osalta tiedämme jo nyt runsaista lisäkustannuksista, jotka aiheutuvat pääosin siitä, että kyse ei ole tavanomaisesta rakentamisesta. vaan erityiskohteesta, jonka kustannuksia on vaikea arvioida.

Yritysten toimiva johtohan vastaa omistajille siitä, että urakka on kannattava. Näin ollen, jos tarjous jätetään, joudutaan hintaan lisämään harkittu riskikerroin varsinkin, kun rakennussuhdanteet ovat muutoinkin hyvät eli tavanomaisia töitä on riittävästi.

Sama menettely tulee käyttöön myös moottoritien päälle rakentamisessa. Lisäksi on todennäköistä, että kaupungin vastuulle pyritään sälyttämään runsaasti eri kustannuksia, jotta myytävästä kohteesta tulee kustannuksiltaan toteutuskelpoinen. Me veronmaksajat tulemme saamaan korkeintaan erittäin kalliita pysäköintipaikkoja.

On luonnollista, että voittanut arkkitehtitoimisto painostaa hankkeen viemistä eteenpäin. He ovat kuitenkin jo saaneet kilpailupalkkionsa ja muita korvauksia. Hankkesta tulisi välittömästi luopua tai ainakin keskeyttää sen suunnittelu.

Alussa mainitut henkilöt esittivät toteutuskelpoisen vaihtoehtopaikan eli Paasikiventien varrella olevan korttelin.

Hämeenlinnan kaupunki on lahjoittanut kyseiset Teboilin, Pirttilän ja Shellin tontit Suomen valtiolle, joka on vuokrannut ne melko lyhyin sopimuksin mainituille yrityksille.

Tavoitteena oli, että valtio rakentaisi kyseiselle alueelle pääpostitalon lajittelutiloineen. Kun postin lajittelu on keskitetty muualle ja pääpostikin mahtuu nykyään pieniin tiloihin, tulisi kaupungin edellyttää tonttien palauttamista. Palautusneuvotteluilla olisi kiire valtion omaisuusjärjestelyjen muutosten takia.

On puhuttu linja-autoaseman tontin muutoksista ja vastakkaisen, entisen urheilukentän ottamisesta asuinkäyttöön. Nämä kolme aluetta muodostaisivat yhdessä suunniteltuna sellaisen kokonaisuuden, jolla olisi huomattava merkitys keskustan kehittämisessä.

Keskustan yksi suuri ongelma on pysäköintipaikkojen puute. Tästä ”kolminaisuudesta” ilmeisesti löytyisi paikka tyylikkäälle pysäköintitalollekin.

Monessa Hämeenlinnan kokoisessa kaupungissa on useita muun muassa sijoitusyhtiöiden omistamia pysäköintitaloja. Lisäksi keskustan vetovoimaisuuden säilyttämiseksi pysäköintimaksuja tulisi oleellisesti alentaa.

Alas maanpinnalle

Hämeenlinna

Päivän lehti

9.4.2020