Uutiset

Kestävä kehitys kuuluu kaikille

Musta joulu nosti ilmastonmuutoksen suomalaisten keskustelun aiheeksi. Uusimmat ilmastoraportit eri tahojen tekeminä osoittavat, että ilmastonmuutos on täyttä totta. Tarvitaan ehdottomasti paitsi toimenpiteitä, joilla on oikeasti merkitystä ympäristölle, myös oikeaa ja avointa tiedotusta asiasta. Tosi hyvä, että huoli asiasta on yhteinen. Tosi pelottavaa, että huoli on jo niin iso.

Ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan toimia jokaisella eri sektorilla, eri ministeriöiden toimialoilla, yksilöiden valinnoissa ja yhteiskunnan toiminnassa eri tasoilla.

Vielä ei ole myöhäistä. Ilmastonmuutosta voidaan hidastaa niin paljon, etteivät ympäristölle ja ihmisille aiheutuvat vahingot ole ylitsepääsemättömiä. Ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin voidaan myös yrittää sopeutua eri tavoin.

Ilmastoon ja ympäristöön liittyvät asiat eivät ole kenenkään yksinoikeutta – tai toisaalta ”jonkun toisen asia”. Vastuu on meillä kaikilla, arjen yksinkertaisissa valinnoissa ja tavoissa toimia. Niin talouden kuin humaanien arvojen mukaista on ottaa huomioon vaikutukset, oma ekologinen jalanjälkemme. Nykyään se ei edes tarkoita ankeissa oloissa elämistä Linkolan oppien mukaan, vaan myös elämänlaatua ja kokonaisuuksien katsomista.

Mietitäänpä vaikka liikennettä. Vaikka Suomi on harvaan asuttu maa, niin kuitenkin puolet suomalaisista asuu aika tiiviisti ja julkinen liikenne voidaan järjestää järkevästi sekä käyttäjille että yrittäjille. Valtion tehtävä on ohjata (myös tukien kautta) kokonaisuutta ja isona osana siinä on kestävän kehityksen – siis ympäristön ja ihmisen – hyvinvointi. Paitsi valtion, myös kuntien tasolla on paljon tehtävissä. Julkisen ja kevyen liikenteen johdonmukainen tukeminen ja kehittäminen tähtää tähän.

Isoin juttu on kuitenkin asenne. Rahalla ei voi ostaa asennetta. Asenne on meidän yhteinen asiamme – ja jokaisen vastuullisen päättäjän on katsottava tulevaisuuteen.

Päästöjen hillintä edellyttää aidosti globaalin ilmastosopimuksen syntymistä, jossa kaikki saastuttajat ovat mukana. Suomi on pieni maa, mutta voimme vaikuttaa omalla esimerkillämme EU:ssa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla. Meidän on täytettävä omat päästötavoitteemme ja oltava esimerkillinen ympäristön ja ilmaston puolestapuhuja.

Sari Rautio

valtuutettu (kok.)

Hämeenlinna

Päivän lehti

26.5.2020