Uutiset

KHO hylkäsi Forssan liito-oravametsän valitukset

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Forssan Konikallion liito-oravametsän hakkuista tehdyt valitukset.

Lähes kymmenen vuotta kestäneen vaiherikkaan kiistan ratkaisu merkitsee sitä, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hyväksymät hakkuusuunnitelmat jäävät voimaan ja toimeenpanokiellot raukeavat.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä valittivat Lounaisen Sisä-Suomen luonnonsuojeluyhdistys ja kaksi alueen asukasta. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi myös valittajien vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Hallinto-oikeuden mielestä liito-oravan pesä- ja kolopuut ympäröivine suoja- ja ravintopuineen sekä kulkuyhteyksineen on merkitty riittävän laajoina hakkuiden ulkopuolelle.

Kiistellyn alueen kokonaispinta-ala on kuutisen hehtaaria. Valituksessa vaadittiin muun muassa hakkuiden kieltämistä, Konikallion tilan liittämistä metsien suojeluohjelmaan ja Natura 2000-verkostoon. (STT)

Päivän lehti

5.12.2020

Fingerpori

comic