Uutiset

Kieliä monipuolisesti kiitos

Opetushallitus on käynnistänyt valtakunnallisen perusopetuksen vieraiden kielten kehittämishankkeen. Tämän Hämeenlinnassakin käynnistyneen hankkeen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria valitsemaan ja opiskelemaan kieliä monipuolisemmin.

Myös vanhemmille pyritään välittämään tietoa kielten opiskelun merkityksestä. Maailma pienenee ja sähköiset yhteydet tuovat ihmisiä yhä lähemmäksi toisiaan. Yhteydenpidon sujumiseksi tarvitaan muutakin kuin huippumodernia tekniikkaa. Tarvitaan kieli- ja viestintätaitoisia ihmisiä. Elämme ajassa, jolloin kielten osaaminen on välttämätön kansalaistaito. Vieraiden kielten opiskelu on kulttuuritietoa, viestintätaitoja ja kykyä ymmärtää muita. Maailma on täynnä kiehtovia paikkoja, kulttuureja ja ihmisiä – kieli on avain niiden tuntemiseen.

Englantia ja ruotsia opiskelee valtaosa peruskoulun oppilaista. Muita kieliä opiskellaan ja osataan yhä vähemmän, vaikka valintamahdollisuuksia olisi tarjolla. Työelämässä kuitenkin monipuolinen kielitaito on valttikortti, jolla voi erottua edukseen. Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. On kiistatta todistettu, että mitä aiemmin kielenopiskelun aloittaa, sen paremman kielitaidon voi saavuttaa.

Alakoulun neljännellä luokalla alkavan vapaaehtoisen kielen opiskelu on sijoitus tulevaisuuteen. Se on pääomaa, joka kasvaa suhdanteista huolimatta. Vanhempien tuki on tärkeä valintaa tehtäessä ja koko opiskelun ajan. Monipuolinen kielitaito tarvitsee myös kaupungin päättäjien tuen. Kielten opiskelun mahdollisuudet tulisivat olla samat kaikille oppilaille koulun koosta tai sijainnista riippumatta.

Myöskään liian suuret ryhmäkokovaatimukset eivät saisi olla este kielten opiskelun aloittamiselle. Kieltenopiskelu on tänä päivänä monipuolista ja käytännönläheistä. Se on kommunikointia, kulttuuria ja elämyksiä. Kieli kuuluu kaikille ja pienikin osaaminen rikastaa elämää.

Hämeenlinnan seudun kieltenopettajat ry.

Hämeenlinnan Kielitivoli